một phụ nữ tự gọi mình là “Maria Divine Mercy”  "Sứ Điệp Từ Trời"

MỘT CÁI NHÌN SÂU HƠN VỀ CÁC LỜI TIÊN TRI GIẢ
CỦA MARIA DIVINE MERCY

Dr Mark Miravalle

 Giáo sư Thần Học Thánh mẫu 

Sau đây là đệ trình sơ bộ những quy tắc để đánh giá những mặc khải tư (được thành lập bởi Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Tháng Mười Một, 1974) về những thông điệp của một phụ nữ tự nhận là “Maria Divine Mercy - tôi tạm dịch là Tông Đồ Lòng Thương Xót.” Là người nhiều kinh nghiệm đã và đang phục vụ trong nghiên cứu thần học với tầm vóc quốc tế có thẩm quyền chính đáng của Giáo Hội, tôi sẽ theo một hình thức ngắn gọn, cùng một phương pháp phân tích và đánh giá tương tự theo tiêu chuẩn của những nghiên cứu chính thức của Giáo Hội.

 

Bây giờ chúng ta hãy cũng nhau kiểm chứng những thông điệp đã được đệ trình và tính xác thực của những mặc khải của bà “Maria Divine Mercy” dưới ánh sáng tiêu chuẩn theo nền tảng Giáo Hội về tính xác thực của nó.

 

 Linh mục Rene Laurentin - một nhà thần học Thánh Mẫu trứ danh người pháp, đã khéo léo tổng kết những quy tắc để đánh giá những mặc khải tư được đệ trình có thể được tổng hợp theo ba tiêu chuẩn căn bản như sau:

 

1) Những mặc khải này có phù hợp với những giáo huấn về tín lý đức tin và luân lý chính thức của Giáo Hội hay không?

 

2) Tác giả của những mặc khải này ( trong trạng thái như thế nào? tỉnh táo hay là người ấy thật sự có vấn đề vê tâm thần...., cách thức truyền đạt thông tin v.v…) có thống nhất với truyền thống thần bí của Giáo Hội không?

 

3) Những mặc khải này có đem lại những hoa quả theo tinh thần Kitô giáo luôn luôn đi kèm với thông điệp xác thực siêu tự nhiên, như đã được xác định bởi lời Chúa Giêsu: “Nhìn quả thì biết cây” (Mt. 12,33):

Nhựng thứ liên quan đến Sự hoán cải ; Tinh thần bình an; Niềm vui trong tâm hồn; Đức tin, Đức cậy, Đức mến và những biểu hiện của sự trung thành và hiệp nhất lớn lao với Giáo Hội hay không?.

 

 Thật không may, những thông điệp của bà Maria Divine Mercy, cũng như những hành động của thị nhân này, chứa rất nhiều lỗi nghiêm trọng về thần học, lịch sử và thực tế trong suốt hơn 650  mặc khải của bà  có rất nhiều sai lầm mâu thuẩn với những giáo huấn về Giáo lý, Tín Lý & Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo, với truyền thống thần bí của mặc khải tư xác thực của Giáo Hội Công Giáo, những dự đoán khép kín của riêng mình, và hoa trái thiêng liêng điển hình của hòa bình, bác ái và niềm vui đến với một thông điệp trên trời thật.

 

 Sau đây tôi đưa ra một vài sai lầm phổ biến và nghiêm trọng như sau:

 

 1. Khẳng định rằng Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là vị “Giáo Hoàng thật cuối cùng trên trái đất” và “người kế vị Ngài” sẽ là một “Tiên Tri Giả” .

 

 “Vị Giáo Hoàng Bênêdict XVI thân yêu của chúng ta là vị Giáo Hoàng thật cuối cùng trên trái đất… Đức Giáo Hoàng tiếp theo có thể được bầu bởi các thành viên trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng ông ta sẽ là Tiên Tri Giả” (Thông điệp ngày 12 tháng 4 năm 2012).

 

 Thông điệp trực tiếp mâu thuẫn với giáo huấn Công giáo như tính hợp pháp của một vị giáo hoàng hợp lệ được chọn.Thông điệp này cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô là “ngụy giáo hoàng” được bầu nên từ một hội nghị hồng y có cơ sở vững chắc, lại tạo ra một ngôi vị ngụy tạo hay “dị giáo.” Thông điệp này tiếp tục tuyên bố, nhiều cáo buộc vô căn cứ cho rằng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô là “Tiên Tri Giả.” Tất cả điều này là một sự từ chối đáng bị khiển trách của Hội đồng Công giáo, giáo lý, và giáo luật  về tính hợp pháp của một vị giáo hoàng được chọn và việc đáp trả đúng đắn về “sự đồng thuận tôn giáo trong tâm trí và tâm hồn của định kiến hiển nhiên về Đức Giáo Hoàng, ngay cả khi ngài tuyệt đối không nói” (Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, 25), trong đó mỗi thành viên của các tín hữu Công giáo có nghĩa vụ buộc phải phục tùng Ðức Thánh Cha đương nhiệm.

 

Thông điệp sai lầm này là cực kỳ nguy hiểm cho bất kỳ thành viên của Giáo Hội Công Giáo, vì nó có nguy cơ dẫn đến chính thức "ly khai", tách rời với Giáo hội Công giáo, đó là "từ chối vâng phục Đức Thánh Cha hoặc hiệp thông với các thành viên của chủ thể Giáo Hội Ngài "(Giáo Luật [CIC] n. 751). Một sự lựa chọn của ly giáo của bất kỳ người công giáo nào bi kịch dẫn đến vạ tuyệt thông (Dứt phép thông công )  và không có khả năng nhận các bí tích (xem CIC 1364,1).

 

Thông điệp này không chỉ  từ chối sự thật triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng nó cũng bác bỏ một sự tôn trọng thích hợp của các triều đại giáo hoàng trước điển hình là Đức Thánh Cha Benedict XVI,  Đức Thánh Cha Benedict tuyên bố sự vâng phục của mình với giáo hoàng kế vị của Ngài vào ngày Ngài xin từ chức (không phải bị buộc "Từ Chức" như những gì  trong thông điệp này cáo buộc ) vào ngày 28 tháng hai năm 2013, và một lần nữa tuyên bố sẽ vâng lời không hạn chế của mình với Đức Thánh Cha Francis trước sự hiện diện của mình trong cuộc họp chung lịch sử của họ vào ngày 23 tháng ba năm 2013.

 

2. Một hình thức của  dị giáo được gọi là Millenarianism  ( Tạm dịch là - Sự chuyển hoá  xã hội loài người  theo chu kỳ 1,000 năm) hiện diện trong một số trường hợp trong các thông điệp.

 

Millenarianism khẳng định rằng sẽ có một chữ "1000 năm" trị vì của Chúa Giêsu trên trái đất (ngày 9 tháng 4 năm 2012 tin nhắn), trong thời gian đó sẽ không có Đức Giáo Hoàng trên trái đất, mà là một giáo hoàng tinh thần  do Thánh Phêrô sẽ cai trị Giáo hội từ Thiên Đàng một loại "thiên đường trên trái đất" (xem thông điệp, 89, 124, 141, 88, 109, 111, 251, 258).

 

Giáo hội Công giáo đã lên án một cách đúng đắn về Millenarianism và khái niệm về một thời kỳ 1000 năm trong đó Chúa Giêsu sẽ ngự trị trên một thiên đường trần gian (xem Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, n. 676). Khái niệm về một 1000 năm của cuộc sống trần gian mà không có một Đức Giáo Hoàng có thể nhìn thấy trên trái đất là vi phạm thực tế của lời hứa của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô  (x. Mt. 16:15-20), cũng như là hoàn toàn không bền vững từ các nguồn  Mặc Khải. Lời tiên tri bị cáo buộc này dường như là một giải thích cực đoan của những lời tiên tri khác nhau về Đức Giáo Hoàng , chứ không phải bất cứ điều gì có thể chấp nhận bởi một tín hữu Công Giáo.

 

 3. Phủ nhận tầm quan trọng của Giáo Hội trong việc đánh giá những mặc khải tư.

 

Các thông điệp này đã từ chối tầm quan trọng của những cuộc điều tra của Giáo Hội  về tính xác thực của các mặc khải tư này, bà ta nói rằng Giáo hội phê chuẩn hay không thật sự  "không quan trọng":  “Giáo Hội xác nhận những thông điệp hay không là không quan trọng vì thời gian không ở về phía họ.” ( thông điệp ngày 9 tháng 7 năm 2011).

 

Quan điểm này không thể được coi là phù hợp với mặc khải tư thật của Giáo Hội Công Giáo, các tiên tri thật luôn luôn được hướng dẫn đi đúng với trình tự bằng cách đệ trình những thông điệp cho người có thẩm quyền chính thức của Giáo Hội, ngay cả khi Thiên Chúa biết rằng các thông  điệp sẽ không được ngay lập tức bởi những người có thẩm quyền trong Giáo Hội  (  ví  dụ, tại Guadalupe với Thánh Juan Diego, và tại Lộ Đức với Thánh Bernadette).

 

 4. Việc từ chối danh tính và trình diện với người có thẩm quyền Giáo Hội địa phương để có được những đánh giá từ những nhà thần học, tâm lý học và khoa học, trong khi cùng một lúc  bà  cho phổ biến những thông điệp qua internet và những bản in thành sách.

 

Tương tự như sự khác biệt với những đặc đểm trên đây, vị tiên tri này, trong khi phổ biến những cái gọi là thông điệp như những thông điệp siêu nhiên thật từ trời, lại từ chối không phục tùng và đáp trả bằng việc vâng theo bản quyền địa phương để được phân định về tính xác thực cách chính đáng. Vi tiên tri hoạt động ở vùng Dublin, Ái Nhĩ Lan, và vì thế phải trình những thông điệp, cũng như chính bản thân, để được kiểm tra chính đáng bởi giáo sĩ ở Giáo Phận Dublin.

 

 Việc từ chối của người tiên tri trong việc vâng lời trình diện bản thân với người có thẩm quyền hợp pháp của Giáo Hội để được phân định đúng đắn loại trừ khả năng hợp tác với tiêu chuẩn thứ hai để được đánh giá về tính xác thực v.v…, hiện tượng đồng tình này có tính chất tiêu biếu đi kèm với sự kết hiệp siêu nhiên. Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian và mời gọi những ai phụng sự Ngài ở trong ánh sáng. Kẻ đối nghịch với ngài, trái lại, lại hoạt động trong bóng tối.

 

5. Lỗi thần học

 

Bà Maraia Divine Mercy đã viết sai lầm về thần học. Ví dụ như, việc nói rõ rằng Cha Trên Trời “đến nhân danh Giêsu” hơn nữa là Chúa Giêsu, đến nhân danh Cha, hay Cha đến với chính Danh Ngài. Việc nhấn mạnh dẫn đến sự lộn xộn và mâu thuẩn với công thức cổ truyền của Chúa Ba Ngôi. Hơn thế nữa, những lời tuyên bố bảo vệ “sự lộn xộn” hiện diện trong những thông điệp bằng việc tuyên xưng, thí dụ như, “tình yêu là sự xáo trộn” (thông điệp 45) cũng đối chọi với đặc tính của lời tiên tri thật. Chúa Giêsu nói với sự đơn sơ và rõ ràng sâu thẳm; Satan thì nuôi dưỡng sự lộn xộn.

 

 

 6. Chưa được hoàn thành ngày dự đoán của các "Cảnh báo" đã xảy ra trong "một vài tháng" sau ngày 31 tháng 5 năm 2011.

 

Thông điệp của ngày 31 Tháng năm 2011 kêu gọi mọi người để chuẩn bị cho "Cảnh báo" (một "chiếu sáng của lương tâm," tiên báo về những sự việc trên được tìm thấy trong các thông điệp của Đức Mẹ ban cho thị nhân khác) sẽ diễn ra "trong vòng vài tháng" từ ngày31 tháng 5 2011. "Chuẩn bị ngay bây giờ cho sự kiện này [Cảnh báo] cho bạn chỉ có một vài tháng nữa để chuẩn bị linh hồn của bạn" (thông điệp ngày 31 tháng năm 2011). Sự kiện này dự đoán đã không diễn ra trong vòng vài tháng, hoặc thậm chí một năm, sau khi ngày 31 Tháng Năm 2011 như dự đoán.

 

7. Sự thiếu đâm hoa kết trái của tinh thần hòa bình, niềm vui và sự tin tưởng, và bác ái, thay bằng những biểu hiện của sự sợ hãi lớn hơn, lo lắng, và tiêu cực chi phối.

 

Những từ dùng trong thông điệp này làm cho các kitô hữu cảm thấy hoang mang như : những ai chống lại Chúa thì sẽ bị tiêu diệt, Thiên Chúa tức giận, công lý, và thảm họa là những chủ đề chính được đặt vào những lời cáo buộc cho Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu. Các thông điệp này được trang bị rants hô hào tiêu cực của sự lên án và bản án từ và cụm từ  nghiêm trọng xuyên tạc lòng thương xót vô hạn và tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Ví dụ, các thông điệp bị cáo buộc từ Chúa Giêsu nói “Những ai nói rằng họ theo những giáo huấn của Ta, nhưng muốn thay đổi lề luật để bỏ qua những hành động, là tội lỗi trong Mắt Ta, hãy ra khỏi Giáo Hội của Ta ngay bây giờ", hoặc  Thiên Chúa Cha  nói về việc ném các linh hồn xuống địa ngục, nơi họ "sẽ xé rách mắt của họ ra" Những ngôn từ này không giống với những thông điệp đích thực khác của Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha.

 

Ngay cả khi Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha, và Đức Mẹ Mary đã phải chuyển tải thông điệp bao gồm những lời tuyên bố cứng rắn về điều kiện của cuộc trừng phạt sắp tới có điều kiện và thanh lọc (ví dụ, trong các thông điệp đích thực của lòng thương xót Chúa và Fatima) những thông điệp được chuyển tải luôn luôn trong giai điệu tổng thể và bối cảnh của hòa bình, tình yêu, động viên, và thậm chí cả niềm vui.

 

Những đặc điểm tinh thần thích hợp và các loại trái cây tương ứng của họ tinh thần vắng mặt đáng kể từ các thông điệp này, và dường như cũng vắng mặt từ một số lượng đáng kể của những người ủng hộ cho các thông điệp này.

 

Kết luận

 

Với các lỗi thần học và thực tế hiển nhiên như hiện nay trong các thông điệp của "Maria Divine Mercy," làm thế nào và tại sao những thông điệp này  tiếp tục phát tán đến nhiều độc giảlôi cuốn nhiều người Công giáo thiện chí, phần lớn trong số đó vẫn duy trì một cam kết của sự  vâng phục Huấn Quyền của Giáo Hội, cũng như sở hữu một đặc biệt và thực sự sùng kính Đức Maria?.

 

Đó chính là bởi vì các thông điệp này có chứa một số yếu tố mà nhiều độc giả có thể nhận ra là đúng trong việc đánh giá các "dấu chỉ thời đại" đương đại (một đánh giá kêu gọi của Công Đồng Vatican II, Gaudium et Spes, n.4): cuộc khủng hoảng lan rộng đức tin và đạo đức trong Giáo hội Công giáo và trong xã hội toàn cầu, cuộc khủng hoảng chưa từng có kinh tế toàn cầu và xã hội, các cuộc xung đột chính trị phổ biến ở Trung Đông và xa hơn nữa, thiên tai chưa từng có, khả năng sâu xa của việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Bắc Triều Tiên, Iran, Pakistan, vv

 

Ðể nhận thức và thừa nhận thời gian lịch sử và thách thức của thời đại mà chúng ta đang sống là hoàn toàn chấp nhận được, và trong quan điểm của tôi, một đánh giá trung thực và chính xác của các đương đại "dấu chỉ thời đại." Để chấp nhận một thông điệp này đắm chìm trong lỗi thần học và Giáo hội là bất tuân một lỗi nghiêm trọng và nguy hiểm.

 

Có sự khác biệt quan trọng về luân lý giữa việc nhận thức sự tính nghiêm trọng của những dấu chỉ toàn cầu vốn mời gọi thế giới cấp bách hoán cải, và do đó chấp nhận lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa bằng việc trung thành với những thông điệp siêu nhiên chính đáng của Chúa Giêsu và Ðức Maria cho nhân loại đương thời,  mà có thể hiểu bao gồm các thần linh "cảnh báo, "cả hai phổ biến và cá nhân,  mặt khác, lại chấp nhận và hợp tác với thông điệp sai lầm cướp đoạt từ những thông điệp chân thật đương thời của Chúa Giêsu và Ðức Maria, và do đó làm ô nhiễm chúng với chỉ thị sai đối với bất tuân Đức Thánh Cha Phanxicô và quyền bính Giáo Hội hợp pháp, từ chối giáo điều cổ điển Công giáo và các ưu tiên của truyền thống thần bí thật sự của Giáo Hội, và khuyến khích một phản ứng dựa trên sự sợ hãi và lo lắng cho tình hình thế giới hiện nay của thế giới.

 

Sự nguy hiểm duy nhất, lớn nhất hiện nay trong thông điệp sai lầm này, theo ý kiến ​​của tôi, là sự biện minh cho những người Công Giáo thấy là đúng khi đặt một mặc khải cá nhân sai về quyền Thiên Chúa ban cho của Đức Giáo Hoàng hiện là Đại Diện của Chúa Kitô trên trái đất.

 

Trớ trêu thay, những thông điệp này dự đoán một sự ly giáo sắp tới trong Giáo Hội. Điều này cũng có thể trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành, một mục tiêu và chiến lược của quỷ Satan, có thể dẫn đến, trong một số phần, từ sau thông điệp cực kỳ nguy hiểm và ly giáo về vật chất chẳng hạn như những truyền bá bởi "Maria Divine Mercy".

 

Đó là thực tế, trong quan điểm của tôi, trong kinh nghiệm đương đại của chúng ta về thách thức và thay đổi hiện nay đang được nhiều kinh nghiệm trong Giáo Hội và trên thế giới,  chắc rằng sẽ có thêm những thông điệp sai lầm trong thời gian sắp tới những thông điệp sai lầm trộn lẫn với những nội dung thực sự - để phục vụ Mục tiêu của ma quỷ để đánh lạc hướng chúng ta khỏi quyền bính Giáo Hội đích thực và giáo lý, và từ sứ điệp chân trời cho thời đại chúng ta. Điều này chỉ có thể được khắc phục bằng cách phản đối và một cam kết mới của sự vâng phục Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha Phanxicô, và tất cả quyền bính Giáo Hội hợp pháp.

 

Chúng ta hãy cùng nhau và thiết tha cầu nguyện cho Đức Thánh Cha thân yêu của chúng ta, Đức Thánh Cha thánh Phanxicô, cho Giáo hội Công giáo thánh thiện của chúng ta, đối với các chiến thắng của lòng thương xót Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria như được tìm thấy trong các tin nhắn hiện đại của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và để chuyển đổi hòa bình và hòa giải của các nhà tiên tri này và tất cả những người ủng hộ hiện tại của mình vào trung tâm, vâng lời, và sự hiệp nhất của Giáo Hội.