LỜI KINH ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II
DÂNG HIẾN THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM MẸ

Vatican ngày 16.6.2000

....Như mọi người biết, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II liền nghĩ đến việc dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria và chính Ngài sáng tác ra một lời kinh mà ngài gọi là một “Hành vi Dâng hiến”, được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả vào ngày 7 tháng 6 năm 1981, dịp Lễ Ngũ Tuần, ngày được chọn để kỷ niệm 1600 năm Công Đồng Constantinople thứ nhất và 1550 năm Công Đồng Ephêsô. Vì Đức Giáo Hoàng không thể hiện diện được, bài diễn văn thu băng của Ngài được phát thanh. Sau đây là phần liên quan đặc biệt đến “Hành vị Dâng hiến”:

“Mẹ của mọi người và mọi dân tộc, Mẹ biết tất cả nỗi đau và niềm hy vọng của họ. Trong tấm lòng từ mẫu, Mẹ cảm nghiệm được tất cả những giằng co giữa sự thiện và sự ác, giữa ánh sáng và bóng tối, làm rối loạn thế giới: xin nhận lời khẩn khoản nài xin mà chúng con dâng lên Trái Tim Mẹ trong Chúa Thánh Thần, và xin ôm ấp bằng tình yêu của Người Mẹ vă Đầy tớ của Thiên Chúa những ai mong chờ sự ấp ủ này, và những ai đang thực hiện Hành vi Dâng hiến cũng mong chờ cách đặc biệt.

Lạy Mẹ, xin nhận toàn thể gia đình nhân loại dưới sự che chở từ mẫu của Mẹ, gia đình mà chúng con phó dâng cho Mẹ trong một tình yêu trìu mến. Ước gì điều đó đem lại cho mọi người thời gian hòa bình và tự do, thời gian của chân lý, của công bình và hy vọng”.

Để đáp trả trọn vẹn hơn những yêu cầu của “Đức Bà chúng ta”, Đức Thánh Cha ước muốn, trong Năm Thánh Cứu chuộc, làm sáng tỏ hơn Hành vi Dâng hiến vào ngày 7 tháng 5 năm 1981, hành vi này đã được lập lại tại Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1982. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1984, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, khi nhắc lại tiếng xin vâng Đức Maria thốt lên trong ngày truyền tin; Đức Thánh Cha, hiệp thông trong tinh thần với các Giám mục trên thế giới được “triệu tập” trước đó, dâng hiến mọi người nam nữ và mọi dân tộc cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, bằng những lời lẽ gợi nhớ lại những lời đầy thiết tha đọc lên vào năm 1981.

“Lạy Mẹ của mọi người nam nữ và mọi dân tộc, Mẹ biết tất cả mọi nỗi đau khổ và niềm hy vọng của họ, Mẹ ý thức đến tất cả những sự giằng co giữa sự thiện và sự ác, giữa ánh sáng và bóng tối, đang gây đau khổ cho thế giới hiện đại, xin đón nhận tiếng van nài mà chúng con, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, bày tỏ trực tiếp với trái tim Mẹ. Xin ôm ấp bằng tình yêu của một người mẹ và nữ tỳ của Thiên Chúa, thế giới con người này của chúng con xin giao phó và tận hiến cho Mẹ, bởi vì chúng con hết sức quan tâm đến định mệnh trần thế và vĩnh cửu của mỗi người và các dân tộc.

Theo một cách thức đặc biệt, chúng con giao phó và tận hiến cho Mẹ những con người và những quốc gia đang cần được giao phó và tận hiến cách đặc biệt,

“Chúng con đã chạy đến sự bảo vệ của Mẹ, lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa ! Đừng coi thường những lời cầu khẩn của chúng con trong lúc ngặt nghèo”.

'Sau đó Đức Giáo Hoàng tiếp tục với những qui chiếu mạnh mẽ và đặc biệt hơn, như thể giải thích Sứ điệp Fatima trong sự thực hiện đầy đau buồn của nó.

“Lạy Mẹ của Đức Kitô, khi đứng trước Mẹ, trước Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, chứng con ước muốn, cùng với toàn thể Hội thánh, kết hiệp chúng con với lời biến thánh mà, vì yêu thương chứng con, Con Mẹ đã dâng lên Chúa Cha: ‘vì họ’, Ngài nói, ‘con xin thánh hiến chính mình con để họ cũng được thánh hiến trong sự thật’ (Ga 17, 19).

Chúng con ước muốn kết hiệp chúng con với Đấng Cứu Chuộc trong sự thánh hiến này của Người cho thế gian và cho nhân loại. Trong Thánh Tâm Người, sự thánh hiến này có sức đạt tới ơn tha thứ và đem lại sự phục hồi.

Sức mạnh của sự thánh hiến này trải dài mọi thời đại và bao trùm mọi cá nhân. Mọi dân tộc và mọi quốc gia. Nó vượt thắng mọi sự dữ mà thần tăm tối có thể khơi dậy lên, và quả thực đã khơi dậy lên trong thời đại chúng con, trong tâm hồn của con người và trong lịch sử.

Chúng con cảm thấy cách sâu xa như thế nào nhu cầu tận hiến nhân loại và thế giới, thế giới hiện đại của chúng con, trong sự hiệp với chính Đức Kitô!  Vì thế giới phải thông phần vào công cuộc cứu độ của Đức Kitô qua Hội thánh.

Đó chính là điều mà Năm Cứu chuộc hiện nay diễn tả, năm Đại Toàn xá đặc biệt của toàn thể Hội thánh.

Nguyện xin Mẹ được chúc phúc trên tất cả mọi tạo vật, Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa, Đấng vâng phục cách trọn vẹn nhất lời mời gọi của Thiên Chúa !

Chúc tụng Mẹ, Đấng đã trọn vẹn mối kết với sự thánh hiến cứu độ của Con Mẹ!

Lạy Mẹ của Hội Thánh ! Xin soi sáng dân Thiên Chúa trên những nẻo đường đức tin, đức cậy và đức mến! xin soi sáng đặc biệt các dân tộc mà Mẹ đang mong đợi sự tận hiến và phó thác nhờ chúng con. Xin giúp chung con sống trong sự thật là sự thánh hiến của Đức Kitô cho toàn thể gia đình nhân loại của thế giới hiện đại.

Ôi lạy Mẹ, khi phó thác cho Mẹ thế giới, tất cả mọi người và mọi dân tộc, chúng con cũng phó thác cho Mẹ sự tận hiến thế giới này, bằng cách đặt nó vào Trái Tim từ mẫu Mẹ.

 Lạy Trái Tim Vô Nhiễm! Xin giúp chúng con chiến thắng mối nguy hiểm của sự dữ; nó bám rễ cách dễ dàng vào lòng con người ngày nay, và những ảnh hưởng không thể đo lường được của nó đã đè nặng trên thế giới hiện đại của chúng con và dường như chặn đứng những nẻo đường tiến về tương lai!

Xin giải thoát chúng con khỏi đói kém và chiến tranh.

Xin giải thoát chúng con khỏi chiến tranh hạt nhân, khỏi sự tự hủy diệt không kể xiết, khỏi mọi hình thức của chiến tranh.

Xin giải thoát chúng con khỏi những tội lỗi chống lại sự sống con nguời ngay từ lúc khởi đầu của nói.

Xin giải thoát chúng con khỏi lòng căm thù và vi phạm đến phẩm giá của con cái Thiên Chúa.

Xin giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức bất công trong đời sống xã hội, quốc gia và quốc tế.

Xin giải thoát chúng con khỏi sự dễ dàng chà đạp lệnh truyền của Thiên Chúa.

Xin giải thoát chúng con khỏi toan tính dập tắt trong tâm hồn con người chính chân lý của Thiên Chúa.

Xin giải thoát chúng con khỏi việc đánh mất ý thức về điều tốt và điều xấu,

Xin giải thoát chúng con ! Xin giải thoát chúng con khỏi những tội chống lại Chúa Thánh Thần.

Lạy Mẹ của Đức Kitô, xin lắng nghe tiếng kêu la chất chứa nỗi khổ đau của mọi người, chất chứa nỗi khổ đau của toàn thể xã hội.

Xin trợ giúp chúng con, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, hầu chiến thắng tất cả tội lỗi: tội của con người, “tội lỗi của thế gian”, tội dưới mọi hình thức.

Xin tỏ lộ một lần trong lịch sử thế giới sức mạnh vô biên của ơn cứu chuộc: sức mạnh của tình yêu đầy lòng thương xót! Ước gì nó ngăn chặn sự dữ ! Ước gì nó biến đổi lương tâm ! Ước gì trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ mặc khải cho mọi người ánh sáng của niềm Hy vọng”.


Chị Lucia đã khẳng định rằng Hành vi dâng hiến long trọng và phổ quát này phù hợp với ước muốn của Đức Bà (“Sim, est feita, tal como Nossa Senhora một Pediu, desde o día 25 de MarVo de 1984”: “Vâng, điều đó đã được thực hiện đúng như điều Đức Bà đã xin, vào ngày 25 tháng 3 năng 1984”: Thư đề ngày 8 tháng 11 năng 1989). Vì thế mọi tranh luận hoặc đề nghị khác đều không có cơ sở.