Thư Gửi Bạn Hiền XII “Ai Ðúng Ai Sai?”

Giuse Phạm Văn Tuyến 
Ngày 26 tháng 11, năm 2013
Viết xong tại Atlanta

Bạn Thân Mến,

 

Vì lòng mến yêu Thiên Chúa, và vì lòng ước ao mọi người được cứu rỗi nên nhiều người trong chúng ta rất hăng hái rao giảng tin mừng phúc âm cho anh em mình. Ðây quả là một việc lành rất tốt đẹp, nhưng như bao nhiêu việc lành khác; việc rao giảng Lời Chúa thế nào cũng gặp khó khăn, trở ngại, và chống đối.Tất nhiên là mọi việc làm dưới mọi hình thức nhằm ngăn trở việc rao giảng tin mừng chân chính đều từ Satan mà ra, và cách chống đối rất hữu hiệu mà Satan dùng trong nỗ lực này là tung ra những nhà giảng thuyết, những bài chia xẻ nhằm lung lay đức tin của chúng ta.Vậy làm sao để chúng ta có thể biết được ai là người thực sự phụng vụ Thiên Chúa, ai là công cụ của Satan trong nỗ lực chống đối việc rao giảng tin mừng? Hỏi cách khác, làm sao chúng ta biết được, những người rao giảng Lời Chúa, ai đúng ai sai? 

Bạn thân mến, hồng ân Thiên Chúa ban cho mỗi người mỗi khác. Có khi cùng một việc làm, cùng một lời giảng dạy của Thiên Chúa mà, qua đó, có người thì thấy được tình yêu; kẻ khác tìm được sự tha thứ, lòng từ bi nhân hậu; kẻ khác nữa lại nhận ra quyền năng hoặc sự vinh quang cao cả của Thiên Chúa, v.v.. Rồi nếu như tất cả những người này, ai cũng cao rao, cũng loan truyền hồng ân mà mình nhận được thì tất nhiên là mỗi người đều diễn tả việc làm hoặc lời giảng dạy đã đem hồng ân đó đến cho mình một cách khác nhau. Nhưng tuy những lời cao rao, cách loan truyền của những người này mỗi người mỗi khác, họ đều nói về cùng một lời giảng dạy, cùng một việc làm; cho nên sự khác biệt giữa những gì họ loan truyền, nhất định là không làm cho họ sai. Vậy điều chúng ta cần lưu ý ở đây là một cái nhìn, một cách giải thích Lời Chúa khác với những cái nhìn, những lời gỉai thích có sẵn không có nghĩa là những cái nhìn, những cách giải thích khác lạ này là sai. Một cách ngắn gọn, khác không phải là sai.

Thêm vào đó, là người Công Giáo, hẳn bạn phải nghe và biết đến nhiều tín điều mà tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là một thí dụ. Trước khi Giáo Hội Công Giáo công bố bất cứ một tín điều nào thì mọi tư tưởng, mọi bài giảng thuyết, mọi bài viết về tất cả những tín điều này đều đã chỉ là để nói về, hay để đưa ra một hay nhiều tư tưởng và niềm tin mới mà thôi. Rồi sau nhiều năm học hỏi, bàn luận, cầu nguyện và được Chúa Thánh Thần soi sáng, giáo hội mới chính thức nhìn nhận và tuyên xưng một niềm tin nào đó là một tín điều. Vậy trước khi công bố bất cứ một tín điều nào, giáo hội có thái độ như thế nào về mọi tư tưởng, mọi bài giảng thuyết, mọi bài viết có liên quan đến đức tin? Thưa tuy chưa nhìn nhận, giáo hội không cản trở, không cho một tư tưởng mới, một niềm tin mới có liên quan đến đức tin là sai ngoại trừ là khi niền tin hay tư tưởng mới này nghịch với những gì hội thánh đã loan dạy. Vậy trong nỗ lực học hỏi để chúng ta có thể cùng nhau rao giảng Lời Chúa, xin bạn chớ vội đóng cửa tâm hồn mà cho những cái gì mới có liên quan đến đức tin là sai. Nói cách khác, mới không phải là sai.

Ðiều quan trọng nữa mà chúng ta cần lưu ý là tất cả những người tin vào Thiên Chúa, ai cũng phải là người rao giảng Lời Chúa chân chính; rao giảng bằng lời nói, bằng việc làm, nhưng hữu hiệu hơn cả là sự rao giảng bằng chính cuộc sống của mình. Nói đến cuộc sống của mình, tôi xin thú nhận trước là tôi không có gì xứng đáng để có thể chia xẻ với bạn trong lãnh vực này. Những gì tôi viết ở đây chỉ là để chia xẻ phương cách giúp tôi xét xem, khi rao giảng Lời Chúa qua các bài giảng, các bài chia xẻ, ai đúng ai sai. 

Vậy ai là người rao giảng Lời Chúa chân chính? Thưa người rao giảng Lời Chúa chân chính là người nói về Thiên Chúa, nói về tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa, nói về tất cả mọi sự liên quan đến Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa lại là tất cả, nơi Người không có một giới hạn nào, mà sự hiểu biết về Thiên Chúa của chúng ta thì lại rất là hạn hẹp; vậy làm sao chúng ta có thể nói về tất cả những gì thuộc về hay liên quan đến Thiên Chúa cho được? Vâng, đúng là chúng ta không thể nói hết về Thiên Chúa được, cho nên khi rao giảng về Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể nói về những gì Người mạc khải (reveal) và soi sáng (inspire) cho chúng ta về Người mà thôi. Và thưa bạn, đây là tiêu chuẩn thứ nhất để chúng ta xét xem khi rao giảng Lời Chúa,  ai đúng ai sai. Cái khó khi xét dựa trên tiêu chuẩn này là chúng ta không mấy ai biết được tất cả những điều Thiên Chúa đã mạc khải và soi sáng cho chúng ta về Người. Thực vậy, nhưng bạn biết là từ thời cựu ước, Thiên Chúa đã mạc khải, đã soi sáng, đã giảng dạy cho chúng ta về Người qua các tiên tri, và các thánh tổ phụ; Người cũng ban cho chúng ta luật lệ, và các điều răn  làm ‘đuốc soi đường’ để dẫn dắt chúng ta đến với Người. Sang thời tân ước, chính Chúa Giêsu đã rao giảng cho chúng ta về Người tức về Thiên Chúa. Sau khi về trời, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục giảng dạy và dẫn dắt chúng ta đến với Người bằng chính nhiệm thể của Người là Hội Thánh Công Giáo. Vậy muốn biết điều gì Thiên Chúa đã mạc khải và soi sáng cho chúng ta về Người thì cứ hỏi nhiệm thể của Người. 

Tiêu chuẩn thứ hai để chúng ta biết được ai đúng ai sai là chúng ta phải xét xem khi rao giảng Lời Chúa, người rao giảng có rao giảng dựa trên các thuộc tính của Thiên Chúa hay không. Căn bản và quan trọng hơn hết, chúng ta phải biết, Thiên Chúa là nguồn mọi sự thánh thiện. Người rao giảng Lời Chúa chân chính là người nói hay viết về mọi sự thánh thiện của Thiên Chúa. Gán cho Thiên Chúa là nguồn, là cội của bất cứ một sự dữ nào là nói hành, nói xấu Thiên Chúa; người rao giảng Lời Chúa chân chính không có làm như vậy, vì từ Thiên Chúa không có sự dữ, mà Người cũng không hề tạo ra một sự dữ nào.

Thiên Chúa  là tình yêu, tình yêu thánh thiện, cho nên người rao giảng Lời Chúa chân chính luôn cao rao tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Mọi hành động, mọi việc làm, trực tiếp hay gián tiếp, đi ngược với đức ái hay phạm đến đức yêu thương là những việc làm không thuộc về Thiên Chúa.

Thiên Chúa là đàng nên người rao giảng Lời Chúa chân chính là người đi trên con đường mà Chúa muốn mọi người cùng đi. Nếu người rao giảng Lời Chúa chỉ vạch ra cho thiên hạ đường nào là đường dẫn đến Thiên Chúa, nhưng chính người ấy lại đi trên con đường khác thì, rất có thể, người rao giảng Lời Chúa này không phải là người rao giảng Lời Chúa chân chính.

Thiên Chúa là sự thật, mà sự thật thì không cần phải che dấu nên mọi hành động, mọi việc làm trong bóng đêm là những việc không làm theo sự thực, không làm theo ý Chúa. Muốn biết vịêc làm nào được làm theo sự thực thì cứ lấy lời dạy bảo này cúa Chúa Giêsu theo Phúc Âm Thánh Gioan chương 3 câu 20-21 mà xét: (20) Bởi kẻ làm điều gian ác thì ghét ánh sáng và không đi vào ánh sáng, như vậy là để cho việc làm của chúng không bị phô bày. (21) Nhưng những ai sống trong sự thực thì đi vào ánh sáng, có như thế việc làm của người ấy mới được thấy rõ ràng là việc làm trong Thiên Chúa. (20) For everyone who does wicked things hates the lights and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. (21) But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God.

Thiên Chúa là sự sống nên người rao giảng Lời Chúa chân chính là người chẳng những rao giảng về sự sống mà còn là người bảo vệ sự sống, là người thúc đẩy, cổ võ, nâng đỡ những chương trình phát huy sự sống. Mọi chương trình, mọi hành động nhằm giảm thiểu dân số, nhằm tiêu diệt sự sống là những việc làm chống lại Thiên Chúa; người rao giảng Lời Chúa chân chính là người vạch ra những tội lỗi này.

Bạn thân mến, ngoài những thuộc tính mà tôi vừa nêu ra, Thiên Chúa còn có nhiều thuộc tính khác như: Nhân từ, đầy thương xót, không chấp tội, thứ tha, v.v., nhưng nếu tôi tiếp tục viết về các thuộc tính của Thiên Chúa như những tiêu chuẩn để chúng ta dựa vào mà xét xem những người rao giảng Lời Chúa ai đúng ai sai thì tôi thực sự là không thể viết ra hết cho được, nhưng điều mà tôi muốn chia xẻ với bạn là những thuộc tính của Thiên Chúa phải là địa bàn, là đèn soi, là nền tảng mà người rao giảng Lời Chúa chân chính phải dựa trên. Nếu bạn muốn biết thêm về Thiên Chúa thì xin bạn đọc và học hỏi Kinh Thánh. 

Tiêu chuẩn thứ ba để chúng biết được ai đúng ai sai là, ngoài những thuộc tính của Thiên Chúa kể trên và những thuộc tính khác mà Người đã mạc khải hoặc soi sáng cho chúng ta trong Kinh Thánh, chúng ta còn phải xét xem người rao giảng Lời Chúa có rao giảng dựa trên các điều Hội Thánh Công Giáo dạy hay không.

Ðến đây chắc bạn nhận ra là trong phần mở đầu, tôi đã xin bạn chớ vội đóng cửa tâm hồn mà cho những cái nhìn mới, những cách giải thích Lời Chúa mới và khác là sai, mà những cái nhìn mới, những cách giải thích Lời Chúa mới và khác này lại là những điều mà Hội Thánh Công Giáo chưa công nhận; như vậy có phải là người rao giảng Lời Chúa chân chính không được rao giảng bất cứ điều gì là mới và khác với những gì đã được giáo hội loan báo hay không? Thưa không, hoàn toàn là không. Bởi hội thánh là bà mẹ khôn ngoan, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, bà tự biết mình chỉ là thân thể của Chúa Kitô mà thôi. Và vì chỉ là thân thể, một thân thể đầy nhân tính nên, thứ nhất, hội thánh tự biết là mình không thể thấu hiểu Chúa Giêsu là đầu của mình cho được. Thứ hai, hội thánh biết, mà chúng ta cũng biết, là thân thể thì cảm nghiệm được, nhận được những ‘tín hiệu’, những mệnh lệnh, những hướng dẫn, những dạy bảo từ đầu mà ra. Và, thứ ba, hội thánh biết là đầu thì có thể sai khiến mỗi chi thể làm một việc khác nhau; những việc này lại không luôn luôn phải là những việc đã làm rồi. Cho nên, khi một chi thể nào, là mỗi một người chúng ta, rao giảng một việc gì mới và khác với những gì hội thánh đã loan dạy, thì hội thánh không ngăn cản nếu như việc ấy không chống lại hay không làm hại cái đầu là Chúa Giêsu. Vì thế, những gì hội thánh đã nhìn nhận và công bố chỉ là những điều mà hội thánh đã có đủ chứng cớ, và được Chúa Thánh Thần soi sáng để xác quyết là điều đó không sai, chứ hội thánh chưa bao giờ, mà chắc là sẽ không bao giờ tuyên bố, chỉ có những điều này mà thôi, không còn gì mới và khác nữa. Vậy những điều mới và khác có liên quan đến đức tin, rất có thể là những điều mà Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta, cho mỗi chi thể thuộc về nhiệm thể Chúa Kitô. Nếu như bạn nghĩ hay cảm nhận được điều gì mà bạn cho là do Chúa Thánh Thần soi sáng thì bạn nên kiểm chứng xem điều đó có gì phản lại những điều hội thánh đã loan truyền hay không rồi hãy chia xẻ với người khác. Dù sao, để tránh chuyện ‘chia xẻ tùm lum’, để hướng dẫn, và để giúp chúng ta có thể nhận ra việc làm nào là đúng, việc làm nào là sai, hội thánh cho chúng ta một ‘cái thước’ để chúng ta đo ‘đúng hay sai’. Cái thước này chính là phần kết của cả bốn Kinh Nguyện Thánh Thể, lúc mà linh mục nâng Mình và Máu Chúa Giêsu rồi nguyện: 

“Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.” và chúng ta tung hô: AMEN. 

Cái thước này có ba phần:

Phần một là phần, nhờ Người, với Người, và trong Người. Phần này nói lên sự hiệp nhất giữa chúng ta và Chúa Giêsu; là phần mà hội thánh đặt dựa trên lời nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly theo Phúc Âm Thánh Gioan chương 17 câu 20, 21: (20) “Con cầu chẳng những cho chúng (các tông đồ) mà còn cầu cho những ai nhờ lời của chúng mà tin vào con, (21) để nhờ vậy mà hết thảy được nên một, vì lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha thế nào, thì xin cho chúng cũng ở trong chúng ta như vậy, ngõ hầu thế gian tin được là Cha đã sai con. (20) “I pray not only for them, but also for for those who will believe in me through their word, (21) so that they may all be in one, as you , Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. 

Phần hai, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Phần này nói lên kết quả cũng như mục đích của mọi việc chúng ta làm. Kết quả đó là mọi danh dự và vinh quang, còn mục đích thì phải là để quy về Chúa là Cha toàn năng. Hội Thánh đặt phần này cũng là dựa trên lời nguyện của Chúa Giêsu theo Phúc Âm Thánh Gioan chương 17 câu 4: (4) “Con đã vinh danh Cha dưới thế bằng cách thi hành mọi việc làm Cha đã trao phó cho con.” (4) “I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do.” 

Phần ba, trong sự hiệp nhất CỦA Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bạn thấy hội thánh dùng chữ ‘của’ chứ không dùng chữ ‘với’ để nói nên sự hiệp nhất ở đây là việc làm của Chúa Thánh thần. Người kết hợp bất cứ việc gì chúng ta làm vì vinh quang Thiên Chúa với những việc của Chúa Giêsu. Người cũng làm cho mọi việc làm mà làm vì nhờ vào, làm với, và làm trong Chúa Giêsu đem lại danh dự và vinh quang cho Thiên Chúa.

 Vậy chúng ta phải dùng cái thước này để đo ‘đúng hay sai’như thế nào? Thưa chúng ta phải ‘đo’ như thế này: Tất cả mọi việc, việc nào chúng ta làm mà làm trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu với mục đích là để đem danh dự và vinh quang về cho Chúa Cha thì việc ấy là việc làm đúng; là việc làm không thể sai được. Việc làm này được Chúa Thánh Thần thánh hóa và kết hợp với Chúa Giêsu, và với công nghiệp của Chúa Giêsu đến muôn đời. Xin Chúa chúc lành cho bạn và mọi người trong gia đình bạn.

 

Thân ái kính chào trong Chúa và Mẹ Maria,

 Giuse Phạm Văn Tuyến

Viết xong tại Atlanta

Ngày 26 tháng 11, năm 2013