NĂM ĐỨC TIN


TÓM TẮT TÔNG THƯ TỰ SẮC ‘PORTA FIDEI”

An Vi
(chuyển ngữ theo bản tóm tắt của Cha Sergius Wroblewski, OFM)

(Các đoạn được đánh số theo như trong bản văn gốc)

1. "Cánh cửa đức tin" (Cv 14,27) luôn luôn rộng mở cho chúng ta, ban tặng chúng ta sự sống thông hiệp với Thiên Chúa và mở lối cho chúng ta bước vào Hội Thánh của Người khi Lời Chúa được tuyên xưng và trái tim được biến đối nhờ ân sủng. Cánh cửa ấy bắt đầu từ Bí tích Rửa Tội (x. Rm 6,4); Chính từ lúc ấy chúng ta có thể thưa chuyện với Thiên Chúa như là Cha, và cánh cửa ấy khép lại khi chúng ta bước vào đời sống vĩnh cửu.

2. Ngay từ khi khởi đầu sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô, tôi đã nói về nhu cầu tái khám phá hành trình đức tin. Trong Thánh Lễ khai mạc triều giáo hoàng của tôi, tôi đã nói: "Hội Thánh, xét như một toàn thể, cùng với các vị Chủ Chăn, cũng giống như Chúa Kitô, phải dẫn dắt dân chúng ra khỏi sa mạc để tiến vào miền đất của sự sống." Tuy nhiên, vì có biết bao người cho rằng đức tin tự bản chất đã hiển nhiên và ý nghĩa cũng như giá trị của nó không còn hấp dẫn bao nhiêu, nên đã có một cuộc khủng hoảng trầm trọng ảnh hưởng đến nhiều người.

3. Chúng ta không thể chấp nhận để muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che dấu (x. Mt 5,13-16). Chúng ta phải khám phá lại niềm say mê được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bánh Hằng Sống.

4. Vì thế tôi đã quyết định công bố một Năm Đức Tin, bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm 2012 và kết thúc vào ngày Lễ Trọng Chúa Kitô Vua 24 tháng 11 năm 2013. Ngày khai mạc cũng đánh dấu ngày kỷ niệm năm thứ 20 việc xuất bản Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Tài liệu này được Công Nghị ngoại thường các giám mục năm 1985 yêu cầu để giúp cho các giáo lý viên. Hơn nữa, sách này đã được soạn thảo với sự cộng tác của tất cả các giám mục của Giáo Hội Công Giáo. Tôi cũng triệu tập Đại Hội Đồng các Giám Mục ngày 12 tháng 10 năm 2012 để bàn luận về chủ đề "TÂN PHÚC ÂM HOÁ ĐỂ LOAN TRUYỀN NIỀM TIN KITÔ". Đây sẽ là một cơ hội tốt để đưa toàn thể Giáo Hội vào một thời kỳ tái khám phá Đức Tin.

6. Việc canh tân Giáo Hội cũng được thực hiện qua lời chứng tá mà đời sống của các tín hữu mang lại. Các Kitô hữu được kêu gọi để chiếu sáng lời chân lý. Điều đó đòi phải hoán cải. Do đó, Năm Đức Tin là một lời kêu gọi hoán cải trở về với Chúa Kitô cách đích thực và mới mẻ, một cuộc hoán cải đời sống nhờ được thứ tha tội lỗi (x. Cv 5,31). Tuỳ theo mức độ cộng tác của mỗi người mà tư tưởng, tình cảm, thái độ và hành động của người ấy sẽ dần dần được thanh luyện và được biến đổi.

7. Chính tình yêu Chúa Kitô tràn đầy trái tim chúng ta và thúc đẩy chúng ta phúc âm hóa. Nhờ tình yêu của Người, Chúa Giêsu đã thu hút con người thuộc mọi thế hệ đến với Người. Ngày nay, Hội Thánh cần dấn thân mạnh mẽ hơn vào việc phúc âm hoá để tái khám phá niềm vui của đức tin và lòng nhiệt thành thông truyền niềm tin. Đức tin tăng trưởng khi người ta sống nó như một kinh nghiệm tình yêu được đón nhận và khi người ta thông truyền nó như một kinh nghiệm của ân sủng và niềm vui. Nó làm cho chúng ta trổ sinh hoa trái và giúp chúng ta trở nên những chứng nhân bằng chính đời sống của mình. Chỉ nhờ tin mà đức tin mới tăng trưởng và mạnh mẽ hơn.

8. Nhân dịp vui này, tôi muốn mời gọi các anh em giám mục từ khắp nơi trên thế giới cùng với người kế vị thánh Phêrô ôn lại món quà đức tin vô giá. Chúng ta sẽ có cơ hội để tuyên xưng đức tin trong các nhà thờ chánh tòa và các thánh đường trên toàn thế giới; trong gia đình và giữa các gia đình. Các cộng đoàn tu trì cũng như các giáo xứ phải tìm cách tuyên xưng kinh Tin Kính cách công khai.

10. Đến đây, tôi muốn phác ra một con đường nhằm giúp chúng ta thấu hiểu cách sâu xa không chỉ nội dung đức tin mà cả hành vi của chúng ta tín thác trọn vẹn vào Chúa. Hiểu biết nội dung phải tin thôi thì chưa đủ nếu như chính tâm hồn chúng ta là cõi không gian thiêng thánh đích thực nơi mỗi người lại không được ân sủng mở ra để có thể nhìn thấy xuyên qua mặt chữ ngõ hầu hiểu biết Lời của Thiên Chúa. Hơn nữa, người kitô hữu không bao giờ được coi niềm tin như một hành động riêng tư. Tin chính là chọn lựa đứng về phía Chúa để được sống với Ngài. Nói một cách chính xác, vì đức tin là một hành vi tự do, đức tin cũng đòi hỏi nơi người tin phải có một trách nhiệm xã hội. Cuối cùng, việc tuyên xưng đức tin là một hành vi vừa cá nhân vừa mang tính cộng đồng. Như chúng ta đọc thấy trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo: “Nói ‘Tôi tin’ nghĩa là đức tin của Hội Thánh được tuyên xưng một cách cá nhân bởi từng người tín hữu, cách chính yếu khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Nói ‘Chúng tôi tin’ nghĩa là đức tin của Hội Thánh được tuyên xưng bởi các giám mục khi các ngài hội lại trong công đồng hay một cách tổng quát hơn, bởi cộng đoàn tín hữu trong các cử hành phụng vụ. Nói như thế, chúng ta không được quên rằng còn có rất nhiều người vẫn đang chân thành tìm kiếm chân lý tối hậu cho cuộc sống của họ và của thế giới.

11. Muốn hiểu biết đức tin một cách có hệ thống, tất cả mọi người đều có thể tìm thấy nơi Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, một dụng cụ không thể thay thế. Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi đây là “một công cụ chắc chắn và hợp pháp cho việc hiệp thông giáo hội và là một qui chuẩn chắc chắn để giảng dạy đức tin."

14. Năm Đức Tin cũng là dịp tốt để tăng cường việc làm chứng nhân cho tình bác ái. Đức tin không có đức ái là đức tin không sinh hoa trái. Không có đức tin thì đức ái chỉ là một tình cảm thường hay bị nghi ngờ. Thánh Giacôbê đã chẳng viết như sau: "Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin" (Gc 2,14-18)? Vì vậy đức tin và đức ái cần bổ túc lẫn nhau.

15. Xin cho Năm Đức Tin này giúp cho mối tương quan của chúng ta với Chúa Kitô không ngừng được củng cố, vì chỉ có Người mới bảo đảm cho chúng ta một tình yêu đích thực và bền vững. Chúng ta tin vững chắc rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ và sự chết. Chúng ta tin tưởng phó thác cho Ngài là Đấng hiện diện giữa chúng ta và chiến thắng quyền lực của sự dữ (Lc 11,20); và Giáo Hội, cộng đoàn hữu hình của lòng Chúa thương xót, sống trong Người như một dấu chỉ của sự hòa giải tối hậu với Chúa Cha. Chúng ta hãy trao phó thời gian hồng phúc này cho Mẹ Thiên Chúa, là Đấng được tuyên xưng là "có phúc vì đã tin” (Lc 1,45).

Ban hành ở Rôma tại Đền Thánh Phêrô ngày 11 tháng 10 năm 2011, năm thứ bảy của triều giáo hoàng Benedict XVI.

Trang Độc Giả

Trang Nhà