DANH SÁCH ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI

(Từ tháng 3 – 5.2019)

 

Miền An Bình

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Bé (1948). Gx. Lộc Hòa. Qđ: 20/3/2019

Anh Giuse M. Nguyễn Xuân Trường (1955). Gx. Tâm An. Qđ: 23/3/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Hiện (1931). Gx. Thanh Bình. Qđ: 5/4/2019

Miền An Thạnh

Chị Maria Nguyễn Thị Miến (1933). Gx. Tân Hải. Qđ: 11/5/2019

Miền Bảo Lộc

Chị Maria Đoàn Thị Chích (1933). Gx. Tân Bùi. Qđ: 21/04/2019

Miền Bảo Nham

Chị Maria Nguyễn Thị Mỹ (1946). Gx. Rú Đất. Qđ: 19/4/2019

Miền Chí Hòa

Chị Maria Nguyễn Thị Mừng (1945). Gx. Sao Mai. Qđ: 11/1/2019

Anh Gioan B. M. Hoàng Đình Thụy (1935). Gx. Sao Mai. Qđ: 15/4/2019

Anh Giuse M. Trần Việt Sơn (1938). Gx. Lộc Hưng. Qđ: 6/5/2019

Miền Hiệp Thạnh

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Ký (1934). Gx. Mông Triệu. Qđ: 20/3/2019

Chị Maria Lê Thị Duy (1958). Gx. Bình Lộc. Qđ: 29/4/2019

Anh Antôn M. Ngô Đình Tân (1953). Gx. Thái Hòa. Qđ: 22/4/2019

Miền Hòa Thanh

Chị Maria Phạm Thị Hoa (1952). Gx. Lộ Đức. Qđ: 29/3/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Khước (1930). Gx. Ngọc Đồng. Qđ: 22/4/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Xuyến (1945). Gx. Lộ Đức. Qđ: 6/5/2019

Miền Hố Nai

Anh Giuse M. Phạm Văn Lâm (1955). Gx. Kẻ Sặt. Qđ:15/4/2019

Anh  Giuse M. Lê Duy Phong (1969). Gx. Kẻ Sặt. Qđ: 30/42019

Chị Maria Hoàng Thị Chính (1951). Gx. Xuân Trà. Qđ: 17/4/2019

Miền Gia Kiệm

Anh Giuse M. Phạm Văn Toàn (1937). Gx. Phát Hải. Qđ: 3/4/2019

Chị Anna M. Trần Thị Đào (1937). Gx. Bạch Lâm. Qđ:19/3/2019

Anh  Gioan M. Nguyễn Gia Cát (1928). Gx. Bạch Lâm. Qđ: 20/1/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết Lan (1949). Gx. Võ Dõng. Qđ: 15/4/2019

Miền Mỹ Tho

Chị Matta M. Trần Thị Kim Chỉnh (1954). Gx. Chính Tòa MT. Qđ: 14/4/19

Chị Maria Trần Thị Hiểu (1945). Gx. Giuse. Qđ: 27/4/2019

Miền Nha Trang

Chị Têrêsa M. Lưu Thị Chi (1951). Gx. Bắc Thành. Qđ: 13/1/2019

Chị Rôsa M. Nguyễn Thị Hạt (1924). Gx. Phước Hải. Qđ: 29/1/2019

Anh Louis M. Võ Đức Phong (1942). Gx. Thánh Gia. Qđ: 16/3/2019

Chị Agatha M. Nguyễn Thị Mang (1932). Gx. Mỹ Hoán. Qđ: 23/3/2019

Chị  Maria Nguyễn Thị Thới (1928). Gx. Phước Hòa. Qđ:  14/4/2019

Miền Phú Thịnh

Chị Maria Trần Thị Mứt (1937). Gx. Giang Điền. Qđ: 09/05/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Lý (1937). Gx. Tân Bình. Qđ: 18/4/2019

Miền Phương Lâm

Chị Maria Nguyễn Thị Xuân (1946). Gx. Đồng Hiệp. Qđ: 6/4/2019

Chị Maria Mai Thị Tha (1943). Gx. Ngọc Lâm. Qđ: 22/4/2019

Chị Maria Đỗ Thị Là (1947). Gx. Thọ Lâm. Qđ: 22/4/2019

Miền Phước Lý

Chị Anna M. Phạm Thị Ánh (1933). Gx. Mỹ Hội. Qđ: 30/4/2019

Anh Tôma M. Nguyễn Văn Cách (1947). Gx. Bắc Minh. Qđ: 24/4/2019

Miền Quy Chính

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Hòa (1959). Gx. Quy Chính. Qđ: 8/5/2019

Miền Tân Mai

Chị Maria Nguyễn Thị Huệ (1936). Gx. Tân Mai. Qđ: 28/4/2019

Miền Tân Sơn Nhì

Chị Maria Phạm Thị Lan (1933). Gx. Phú T Hoà. Qđ: 30/4/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Gửi (1932). Gx. Bình Thuận. Qđ: 5/5/2019

Ông Cố Gioan M. Nguyễn Chính Nam (1941). Gx. Bình Thuận. Qđ: 8/4/2019

Miền Thủ Đức

Chị Maria Nguyễn Thị Thiệp (1935). Gx. Thánh Khang. Qđ: 22/4/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Sá (1930). Gx. Thánh Khang. Qđ: 24/4/2019

Anh Giuse M. Bùi Văn Vận (1966). Gx. Châu Bình. Qđ: 29/4/2019 

Anh Gioakim M. Phạm Văn Tiệp (1948). Gx. Thánh Khang. Qđ: 5/5/2019

Chị Maria Phạm Thị Thoan (1924). Gx. Thánh Khang. Qđ: 11/05/2019

Miền Thủ Thiêm

Chị Ann M. Nguyễn Thị Trâm (1953). Gx. Long Bình. Qđ: 22/4/2019

Miền Túc Trưng

Chị Maria Trần Thị Thế (1930). Gx. Suối Nho. Qđ: 7/4/2019

Chị Magarita M. Trần Thị Diệu (1929). Gx. Thống Nhất. Qđ: 26/4/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Tám (1928). Gx. Thống Nhất. Qđ: 2/5/2019

Chị Catarina M. Đỗ Thị Chần (1972). Gx. Suối Nho. Qđ: 25/4/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Tâm (1931). Gx. Suối Nho. Qđ: 5/5/2019

Xứ Biệt Lập

Chị Maria Đỗ Thị Hồng (1939). Gx. Liên Thủy. Qđ: 3/5/2019