Ave Jesu Maria Joseph

Đề tài tháng 8 năm 2022

ĐỨC MARIA TRONG MẦU NHIỆM GIÁO HỘI

Anh chị em thân mến,

Mẹ Maria được vinh thăng lên trời cả hồn lẫn xác. Đó là một tín điều được Đức Thánh Cha Piô XII công bố ngày 01.11.1950. Tín điều mà Giáo Hội mừng kính trong tháng này, có liên quan chặt chẽ đến đời sống đức tin của chúng ta, vì những gì Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, thì chắc chắn Người cũng thực hiện cho chúng ta, vì tất cả chúng ta cũng đã được Thiên Chúa cứu độ và sẽ được vinh thưởng như Mẹ trong ngày sau hết. Thật ra, Mẹ được vinh hiển là nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa và là con yêu dấu của Mẹ. Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, đó là một đặc ân Chúa dành riêng cho Mẹ, đó cũng chính là niềm vui, niềm hy vọng về cuộc Phục sinh của chúng ta sau này, nếu chúng ta biết liên kết với Đức Kitô theo gương Mẹ Maria trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Vì vậy trong tháng 8 này chúng ta tiếp tục học hỏi đề tài: “Mẹ Maria Trong Mầu Nhiệm Giáo Hội” trong văn kiện của Công đồng Vatican II: “Hiến chế Tín lý về Giáo Hội - Lumen Gentium” (ban hành ngày 21/11/1964) nơi chương VIII Ðức Nữ Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô và Giáo Hội.

 

* Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1, 46-55): “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng cứu chuộc tôi...”

 

I.  Ý CHIA SẺ

1. Mẹ Maria Trong Mầu Nhiệm Giáo Hội Nơi Tân Ước

Đức Maria trong mầu nhiệm của Giáo Hội. Vỉ Mẹ là Đấng đầy ơn phúc nhưng vẫn thuộc dòng dõi loài người và liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi, nên Mẹ là thành phần của Hội Thánh. Điều này đem lại an ủi cho các tín hữu, vì như thế, Mẹ rất gần gũi chúng ta, thông cảm và có thể giúp đỡ chúng ta trong mọi sự. Hơn nữa, Mẹ là thành phần trổi vượt trong Hội Thánh vì hai lý do:

Lý do thứ nhất: Sứ mệnh rất cao trọng của Mẹ được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng sáng lập và đầu Hội Thánh. Mẹ đã đón nhận ý Chúa trong biến cố Truyền tin (Lc 1,26-38). Mẹ luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy (Lc 2, 51). Và Mẹ đón nhận thánh ý Chúa, hiệp thông đau khổ với Con Mẹ trên thập giá để cứu độ nhân loại (Ga 19, 25).

Lý do thứ hai: Mẹ là thành phần trổi vượt trong Hội Thánh vì những nhân đức cao trọng nơi Mẹ: Một Đức tin sắt đá kiên cường và mạnh mẽ, Đức cậy vững vàng, Đức mến nồng nàn. Nên được Giáo Hội đặc biệt tuyên xưng làm Nữ vương các thánh tông đồ, các thánh Tử đạo và các thánh Đồng trinh...

2. Đức Maria Trong Mầu Nhiệm Giáo Hội Nơi Công Đồng

Trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân (LG số 61), chương VIII: “Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của Đức Kitô và Giáo Hội”. Công Đồng viết: “Từ muôn đời để làm Mẹ Thiên Chúa, qua sự liên kết với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, theo ý định của Chúa Quan phòng, Đức Trinh Nữ đã nên người Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh trên trần gian, là cộng sự viên quảng đại đặc biệt hơn mọi người, và là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa. Khi cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Đức Kitô, khi dâng Người lên Chúa Cha trong đền thánh, và cùng đau khổ với Con mình chết trên Thập Giá, Mẹ đã cộng tác vào công trình của Đấng Cứu Thế một cách hoàn toàn riêng biệt, nhờ sự vâng phục, với đức tin, đức cậy và đức ái nồng nàn, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Chính vì thế, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ của chúng ta”. (LG 61).

          Vì thế Giáo Hội luôn nghiệm thấy, không ngần ngại tuyên xưng, và nhắn nhủ các tín hữu, để nhờ sự nâng đỡ và phù hộ từ mẫu của Mẹ, họ gắn bó mật thiết hơn với Đấng Trung Gian và Cứu Thế. Tuy nhiên Giáo Hội qua con người nơi Đức Trinh Nữ Maria, đã đạt tới sự hoàn thiện, làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền (Eph 5,27). Cho nên người tín hữu cần phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến trên đường hoàn thiện. Vì thế họ nhìn lên Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo cho toàn thể Giáo Hội (LG số 65).

3. Đức Maria Trong Mầu Nhiệm Giáo Hội Nơi Các Thánh

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố rằng: “với mẫu tính trong Chúa Thánh Thần, Đức Maria ôm lấy từng người trong Giáo hội, và ôm lấy từng người qua Giáo hội. Theo nghĩa này, Đức Maria - Mẹ Giáo hội cũng là gương mẫu của Giáo hội” (Redemptoris Mater, số 47).

Thánh Ambrôsiô dạy rằng: "Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và sự kết hiệp hoàn hảo với Đức Kitô". Theo thánh Augustinô, "Đức Maria được xem như là thành phần tuyệt hảo nhất của Giáo Hội, nhưng vẫn là một thành phần của Giáo Hội, Mẹ không ở ngoài hoặc ở trên Giáo Hội, một thành viên thánh thiện, tuyệt vời, vượt trên tất cả những thành viên khác, tuy nhiên, là một thành viên của toàn bộ thân thể. Nếu là một thành viên của toàn thể thân thể thì không nghi ngờ rằng thân thể quan trọng hơn một thành viên".

Ước gì qua việc học hỏi về vai trò của Đức Maria trong Mầu Nhiệm Giáo Hội. Các anh chị trong GĐTH có một đời sống trong Chúa Kitô nhờ Mẹ Maria, chúng ta gắng học hỏi nơi Mẹ sự thánh thiện trong trắng vẹn toàn. Ước chi niềm vui ơn cứu độ tuôn tràn trên chúng ta, để cùng với Mẹ Maria, lời ngợi khen và cảm tạ được dâng lên Thiên Chúa trong từng giây phút cuộc đời chúng ta.

II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

   a/ Ý Chung Của Giáo Hội: Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm được những phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.

    b/ Ý truyền giáo: Cầu cho việc đi đến với những người bị gạt ra bên lề xã hội: Xin cho một khi bước ra khỏi bản thân của mình, chúng ta trở nên gần gũi với những người sống bên lề những mối tương giao giữa con người và và xã hội.

     c/ Cầu đặc biệt cho: Anh chị em Miền Biên Hòa, Gia Kiệm, Xóm Mới, Giáo xứ Biệt lập Trà Vinh, Bảo Sơn trong dịp mừng bổn mạng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8), và anh chị em Miền Ninh Sơn, Quy Chính trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Nữ Vương (22/8).

     d/ Một kinh Vực Sâu hợp ý cầu cho 47 linh hồn Anh Chị Em GĐTH trong toàn quốc mới qua đời.

III.  Ý THỰC HÀNH RIÊNG

- Với Chúa: có tâm tình cám ơn tử tế mỗi khi rước lễ.

- Với Mẹ: Trở nên một trẻ thơ, dễ gần, biết yêu thương

- Với tha nhân: biết nhận lỗi, xin lỗi và cám ơn nhau.