Ave Jesu Maria Joseph

Đề tài tháng 05 năm 2022

ĐỨC MARIA ĐỨNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ 

Anh chị em thân mến !

          Tháng Năm, chúng ta vẫn quen gọi là Tháng Hoa, là tháng Giáo Hội dành để biệt kính dâng Mẹ. Đây là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến biết ơn Đức Mẹ. Kính chúc toàn thể anh chị em GĐTH hăng say hơn trong việc biểu lộ lòng sùng kính đặc biệt đối với Mẹ Maria. “Lòng tôn sùng đích thực này không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một Đức Tin chân thực. Đức Tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (Hiến Chế GH số 67). Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban cho mỗi thành viên trong GĐTH biết noi gương Mẹ và cùng nhau tiếp tục học hỏi đề tài trong tháng năm: "Hiến Chế Tín Lý của Giáo Hội Nơi Chương VIII" Đức Maria Đứng Dưới Chân Thập Giá" 

* Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 19, 25,27): "Đứng Gần Thập Giá Đức Giêsu, Có Thân Mẫu Người"  

I. Ý CHIA SẺ

          Niềm hân hoan của Đức Trinh Nữ Maria trong việc Phục Sinh của Chúa Kitô đã nói lên tất cả. Vì Mẹ đã cùng đồng hành và chịu đau khổ cùng với Chúa Giêsu Con Mẹ, mà tiêu biểu là đứng dưới chân thập giá.

1. Mẹ Đứng Dưới Chân Thập Giá

Đứng gần Thập giá Chúa Giêsu có thân mẫu Người”. Tin mừng Gioan (19, 25) cho biết Mẹ đứng đó - dưới chân thập giá, cùng với mấy người phụ nữ và người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến, nhưng không nói rõ, Mẹ đứng đó làm gì? Trong tâm thức bình dân của người tín hữu mọi nơi, mọi thời, Mẹ đứng đó dưới chân thập giá, “chắp đôi tay nguyện cầu” cho nhân loại khổ đau thoát khỏi vòng tội lỗi, u mê, tối tăm. Dưới chân thập giá, Đức Maria đã hiệp công, chia phần đau khổ cùng với Con của Mẹ, để tham gia vào sứ mạng cứu độ.

Như vậy Ðức Nữ Trinh Maria đã trung thành hiệp nhất với Con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng đó (Ga 19,25). Ðức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ, hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng chính Chúa Giêsu Kitô, khi hấp hối trên thập giá đã trối Ngài làm Mẹ của môn đệ qua lời này: “Thưa Bà, này là con Bà” (Ga 19,26). Chính vì thế con đường thập giá mà Đức Giêsu đã đi cùng với Mẹ, nay đã là con đường của Hội thánh và của tất cả những ai tin vào Con của Mẹ.

2. Theo Giáo Huấn của Công Đồng Số 58

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết tha kêu mời gọi tín hữu để tâm chiêm ngắm và bắt chước Đức Maria: “Trước hết, như là người nữ đã có thái độ ngoan ngoãn vâng nghe tiếng của Thần Khí; như là người nữ biết thinh lặng và để ý lưu tâm; như là người nữ của lòng trông cậy, và hệt như Abraham, là người đã đón nhận thánh ý Thiên Chúa với lòng trông cậy, dù không còn gì để cậy trông vào”. Cũng vậy trong Hiến Chế Tín Lý của Giáo Hội, Công Đồng đã nhấn mạnh đến việc Đức Trinh Nữ Maria đã được đóng khung hoạt động của Mẹ trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, vì theo thánh Gioan, lúc khởi đầu và kết thúc sứ vụ công khai đều có sự hiện diện của Đức Maria. Trong hai lúc này Đức Maria mới chỉ được gọi là "Bà". Đó là lúc ở tiệc cưới Cana và khi đứng dưới chân Thập Giá. Hai lời Chúa nói xem ra như hắt hủi Đức Maria. Việc can thiệp của Mẹ có nhiều ý nghĩa, nhưng lại nằm trong văn mạch, mới đầu có thể coi là kỳ lạ. Ý tưởng chính là: nước Thiên Chúa vượt quá mọi mối liên hệ xác thịt, và hoàn toàn ở trên sự tính toán của con người. Đó là Đức Maria cũng tiến tới trong cuộc hành trình đức tin qua đau khổ và u tối. Xin Chúa Kitô Phục Sinh qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban cho mỗi thành viên trong GĐTH chúng ta, biết noi gương Mẹ, chấp nhận gian nan đau khổ, để cho gia đình mình được hạnh phúc, và cùng với Mẹ hưởng vinh phúc Thiên đàng mai sau.

II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

   a/ Ý chung: Cầu cho giới trẻ được đầy niềm tin

Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người trẻ, có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hoàn hảo; theo gương Đức Maria, biết lắng nghe, suy niệm và phân định với lòng can đảm, dạt dào đức tin, để đưa ra hành động dấn thân phục vụ.

   b/ Cầu cho: Anh chị em các Miền Hiệp Thạnh, Hòa An trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Fatima (13/5); Miền Bình An trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Phù Hộ (24/5) và các Miền An Bình, An Thạnh, Bà Rịa, Đồng Xoài, Hóc Môn, Mỹ Tho, Phan Rang, Giáo xứ mở rộng Tùng Nghĩa trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (31/5).

  c/ Một kinh Vực Sâu hợp ý cầu cho 50 anh chị em Gia Đình Tận Hiến mới qua đời.

III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

Hằng ngày trong tháng 5, mỗi thành viên GĐTH dâng lên Đức Mẹ 5 hoa thiêng liêng kết bởi những việc bác ái, những hy sinh nho nhỏ.