Ave Jesu Maria Joseph

                        Đề tài tháng 4 năm 2022

CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI CỦA CHÚA GIÊSU

GẮN LIỀN VỚI MẸ MARIA

Anh chị em thân mến !

Phụng vụ lễ Phục Sinh Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô chiến thắng khải hoàn trước sự chết. Ngài đã chết trên thập giá, được mai táng trong mồ, nhưng đã sống lại thật với một thân xác đổi mới, không lệ thuộc vào hoàn cảnh vật lý, không gian và thời gian. Chúa Kitô Phục sinh đã mang lại niềm vui cho chúng ta, cho những người tin vào cuộc phục sinh vinh hiển của Ngài. Vì thế, Chúa Kitô Phục sinh là nền tảng đức tin công giáo. Tin Ngài đã chết và sống lại là bảo đảm cho niềm hy vọng thân xác chúng ta cũng sẽ sống lại với Ngài trong ngày sau hết, như lời chúng ta vẫn tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh mà Giáo Hội mừng kính trọng thể trong tháng này, làm cho chúng ta thêm xác tín rằng: qua thánh giá sẽ tới vinh quang. Thánh giá chỉ là lối đi qua, niềm vui mới là nơi cư ngụ. Như Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói: "Vì vậy từ nay cuộc sống các Kitô hữu không được buồn sầu nhưng phải hân hoan vui mừng". Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban cho mỗi thành viên trong GĐTH biết noi gương Mẹ và cùng nhau tiếp tục học hỏi đề tài: "Về Hiến Chế Tín Lý của Giáo Hội Nơi Chương VIII" Đời Sống Công Khai Của Chúa Giêsu Gắn Liền Với Mẹ Maria" 

* Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 2,4): " Đức Giêsu đáp: Thưa Bà. Chuyện đó can gì đến Bà và Tôi ? Giờ của Tôi chưa đến" 

I. Ý CHIA SẺ

          Trong Mùa Phục Sinh, Giáo Hội xướng lên câu: “Alleluia! Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng, Alleluia”. Lời kêu gọi các tín hữu hãy dự phần vào niềm vui thiêng liêng của Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Niềm hân hoan của Đức Trinh Nữ Maria trong việc Phục Sinh của Chúa Kitô còn cao cả hơn nữa, nếu chúng ta xét đến việc Mẹ luôn đồng hành trong đời sống công khai của Chúa Giêsu.

1. Đời sống Công Khai của Chúa Giêsu Trong Tân Ước.

          Ngay từ đầu thánh sử Gioan đã diễn tả lại cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, Mẹ Người đã xuất hiện trong tiệc cưới thành Cana xứ Galilêa, vì động lòng thương xót, Ngài đã cầu bầu, khiến Chúa Giêsu, Ðấng Thiên Sai, làm phép lạ đầu tiên của Người (Ga 2,1-11). Cũng thế trong thời gian Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng, Ðức Maria cũng là người đầu tiên đón nhận tin mừng từ lời của Con Mẹ. "Phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa" (Mc 3,35). Như vậy Ðức Nữ Trinh Maria đã trung thành hiệp nhất với Con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng đó (Ga 19,25). Ðức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng chính Chúa Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá đã trối Ngài làm Mẹ của môn đệ qua lời này: "Thưa Bà, này là con Bà" (Ga 19,26-27).

2. Giáo Huấn của Giáo Hội

          Trong Hiến Chế Tín Lý của Giáo Hội. Công Đồng đã nhấn mạnh đến việc Đức Trinh Nữ Maria đã hiện diện ở đồi Canvê, khi nhắc nhở rằng: “Mẹ kiên trì một cách trung thành trong việc hiệp nhất với Con Mẹ cho đến chân cây Thập Giá” (LG 58), và cũng cho chúng ta thấy cuộc hiệp nhất này “nơi công cuộc cứu độ được bộc lộ từ lúc Chúa Kitô hoài thai cho đến khi chết đi” (LG 57). Mẹ Maria đã ở bên Chúa và đồng hành cùng Con Mẹ, Mẹ đã phải chịu đau khổ cùng Con Mình như thế nào: “Ðức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra.” (LG 58).

          Sau cùng, Hiến Chế Lumen Gentium đã liên kết Đức Trinh Nữ Maria với Chúa Kitô, Đấng đóng vai trò chính yếu trong việc Cứu Chuộc, bằng cách cho thấy rằng trong việc gắn bó bản thân mình “với hy tế của Người”, Mẹ đã đóng vai trò phụ trợ cho Người Con thần linh của Mẹ. Xin Chúa Kitô Phục Sinh qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban cho mỗi thành viên trong GĐTH chúng ta, biết noi gương Mẹ, chấp nhận gian nan đau khổ để cho gia đình mình được hạnh phúc và cùng với Mẹ hưởng vinh phúc Thiên đàng khi cùng Con Mình vác thập giá lên đỉnh núi Canvê.         

II. Ý CẦU NGUYỆN:

1/ Ý Chung Của Giáo Hội: Cầu cho nhân viên y tế. Xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng đồng địa phương nâng đỡ

  2/ Ý GĐTH: Cầu cho các gia đình, đặc biệt các anh chị em Gia Đình Tận Hiến trong mùa Phục Sinh này; Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Cha thánh Giuse, ban cho các gia đình biết yêu thương nhau, quan tâm và giáo dục con cái về lòng hiếu thảo với mọi người,

3/ Một Kinh Vực Sâu, hợp ý cầu cho 71 anh chị em GĐTH mới qua đời. 

III. Ý THỰC HÀNH

- Anh Chị Em GĐTH cố gắng tìm một thời gian thích hợp để suy gẫm về sự Thương Khó của Chúa Giêsu, đặc biệt trong Tuần Thánh.

- Mỗi ngày năng đọc lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”  để cầu cho thế giới được bình an. Nhất là Ukraine đang chìm trong chiến tranh.