Ave Jesu Maria Joseph

ĐỀ TÀI CHIA SẺ GĐTH THÁNG 8 NĂM 2019

ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Anh chị em Gia Đình Tận Hiến rất thân mến,

Giáo Hội luôn luôn dành cho Mẹ Maria một niềm tôn kính cao cả nhất, chỉ sau sự tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, Giáo Hội luôn tìm ra những phương thế, cũng như luôn biết lắng nghe tiếng Chúa nói, để nhận ra địa vị cao quý của Mẹ, nhờ đó diễn tả thật xứng đáng niềm tôn kính của mình dành cho Đức Mẹ. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một trong những cách thế, mà Giáo Hội diễn tả niềm tôn kính ấy đối với Đức Mẹ. Là con cái của Mẹ, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân vô cùng lớn lao, xứng với Người được Thiên Chúa kén chọn để trở nên Mẹ của Con Ngài. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau chiêm ngắm đặc ân cao cả này của Mẹ, để nhờ đó nhận ra sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta.

* Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1:39-56): “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn”.

I. Ý CHIA SẺ

1. Đặc ân lên Trời cả Hồn và Xác của Đức Maria dựa trên sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.

- Chúa Giêsu Kitô đã chịu khổ nạn, được mai táng trong mồ, sống lại và lên Trời. Ngài là Trưởng tử những người từ cõi chết sống lại, để đến lượt chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người. Đó là niềm tin mà Giáo Hội vẫn tuyên xưng. Và trong Kinh Tin Kính chúng ta cũng tuyên xưng rằng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”. Niềm tin này dạy chúng ta, sau khi chết linh hồn và thân xác bị tách biệt, thân xác con người bị hư hoại trở về tro bụi, còn linh hồn vẫn tồn tại để mai ngày, ‘trong ngày sau hết’, ‘ngày tận thế’, do quyền toàn năng của Thiên Chúa, Ngài sẽ trả lại sự sống bất hoại cho thân xác con người – và linh hồn lại được kết hợp với thân xác đó, bằng sức mạnh của cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu. (GLGHCG số 997; 1001). Vâng, mỗi người chúng ta sẽ được sống lại nhưng là vào ngày “Tận thế”.

- Mẹ Maria cũng được sống lại, nhưng khác hẳn với mỗi người chúng ta do đặc ân Chúa ban. Sau khi Mẹ ly trần, Thiên Chúa đã gìn giữ thân xác của Mẹ không bị hư hoại và cho Mẹ sống lại, sau đó được Thiên Chúa cất về trời cả Hồn và Xác. Việc Mẹ ly trần như là một cánh cửa chung của phận người. Chỉ trong tích tắc, Mẹ đã bước qua cánh cửa ấy, rồi Thiên Chúa đưa Mẹ thẳng tiến về Thiên Đàng cả Hồn và Xác.

2. Đặc ân Hồn Xác lên Trời của Mẹ Maria tỏ rõ uy quyền của Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng đã gìn giữ Ngai tòa của mình khỏi hư hoại. Ngai tòa mà Ngài đã ngự trị trước khi sinh ra làm người. Một Ngai tòa trinh trong thánh thiện, một Ngai tòa mà Ngài thích ngự trị hơn bất cứ nơi nào khác, mà giờ đây chẳng lẽ Ngài nhắm mắt làm ngơ để cho Ngai tòa ấy ra hư hoại được sao? Thánh Tôma tiến sĩ tuyên xưng: “Chúng tôi tin rằng sau khi chết, Mẹ Maria được phục sinh và được đưa lên trời, vì Mẹ thật là Hòm bia Giao ước mà Chúa đã thánh hóa”. Thứ nữa, Thiên Chúa đã phải mất công phòng ngừa, gìn giữ và tô điểm cho thân xác Mẹ Maria trở nên đẹp đẽ vô ngần mà giờ đây lại để cho trở về tro bụi được sao? Các Thánh Giáo phụ trong những thế kỷ đầu như thánh: Môđestô, Basiliô, Giêrônimô, Augustinô, Germanô, Đamascenô và Thêôđôrê Studium đồng thanh tung hô bước vinh quang của Mẹ Maria do chức phẩm Thiên Mẫu và đức Đồng trinh của Mẹ. Riêng thánh Đamascenô nói: “Cần thiết rằng Con Thiên Chúa, khi sinh ra đã gìn giữ vẹn tuyền đức Trinh của Mẹ, thì phải gìn giữa Mẹ khi chết khỏi như hoại. Đấng đã cưu mang Đấng Tạo Hóa cần được ở trong cung điện của Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa cần phải có tất cả mọi điều thuộc về Con của Mẹ và cần được mọi thụ tạo tôn vinh” (Những Ngày của Mẹ, tr 260). Chúng ta cũng hãy cùng với Đức Alexanđrô III tuyên nhận: “Mẹ Maria thụ thai không bị xấu hổ, sinh con không bị đau đớn, từ trần không bị hư hoại trong mồ, vì theo lời Thiên thần, Mẹ đã được đầy ơn” (Những Ngày của Mẹ, tr 260). Hơn nữa, suốt cả cuộc đời Mẹ luôn gắn bó với Chúa, luôn nên giống Con của Mẹ, thì lẽ gì mà Chúa lại để Mẹ sống xa cách mình. Mẹ Con cùng khắng khít với nhau ở dưới đất thì Thiên Chúa cũng muốn cho Mẹ được ở cùng Ngài trên Thiên Đàng. Chúa Giêsu Con của Mẹ đã Phục Sinh vinh quang, làm Vua vũ trụ, thì cần thiết rằng người Mẹ đã cộng tác với Mình trong công trình cứu chuộc con người cũng phải được cùng Chúa chia sẻ vinh quang, cùng thống trị với Ngài.

Anh chị em thân mến,

Đặc ân Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời là lời nhắc nhở sâu xa hãy chăm lo lợi ích trên trời. Trái đất này không phải là nơi ở vĩnh viễn của chúng ta, nhưng là trên trời, nơi Mẹ đã cùng Con Chí Thánh lên ngự với một nhân tính sung mãn vẹn đầy. Vì thế, đừng để cho những thăng trầm, quyến rũ thế gian này lôi cuốn. Không chỉ linh hồn mà cả thân xác cũng được dựng nên cho Thiên quốc và sau khi sống lại thân xác sẽ được đón nhận vào Thiên Đàng.

Cùng với Đức Piô XII chúng ta cùng thưa lên Mẹ: “Từ trần gian lưu đày này, được niềm tin ở cuộc sống lại mai sau nâng đỡ, chúng con nhìn về Mẹ là sự sống, an vui, hy vọng của chúng con. Xin Mẹ hãy lấy lời nói êm dịu lôi kéo chúng con để một ngày kia sau cuộc lưu đày này Mẹ tỏ bày cho chúng con Chúa Giêsu, hoa trái của lòng Mẹ, ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh”. Amen.

 

II. Ý CẦU NGUYỆN

1. Ý CHUNG

a/ Cầu cho Đức Thánh Cha và các Đức giám Mục thêm ơn Khôn ngoan và Sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để các ngài gìn giữ con thuyền Giáo Hội vượt qua sóng gió của thời đại này.

b/ Hiệp ý cầu cho anh chị em GĐTH các Miền: Biên Hòa, Gia Kiệm, Xóm Mới và các xứ Phước Hảo, Trà Vinh dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8); Miền Ninh Sơn, Quy Chính và Giáo xứ Liên Thủy (Bùi Chu) dịp bổn mạng lễ Mẹ Nữ Vương (22/8).

c/ Dâng chung một Kinh Vực Sâu hiệp ý cầu nguyện cho 63  anh chị em Gia Đình Tận Hiến mới qua đời.

2. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

Tuân phục và hiệp nhất với các Chủ Chăn và tích cực cộng tác với các ngài trong việc xây dựng Giáo xứ (Thủ bản, điều 23).