Ave Jesu Maria Joseph

ĐỀ TÀI CHIA SẺ  GĐTH THÁNG 6 NĂM 2019

NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA

 

Anh chị em Gia Đình Tận Hiến thân mến,

Bước qua tháng 6, chúng ta hướng về Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ trên Thánh Giá, Trái Tim Chúa Giêsu đã tuôn chảy máu và nước để trở nên nguồn sống cho chúng ta, như Chúa Giêsu đã nói: “Ta là đường là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Vâng, Chúa Giêsu đã trở nên nguồn sống cho chúng ta, để ta không còn phải đói, phải khát. Nơi Ngài sẽ làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta: “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6, 35). Vì yêu thương con người nên Ngài đã đổ máu đào để cứu chuộc con người, không những thế mà còn trở nên Bánh Trường Sinh nuôi sống con người. Vậy nên chúng ta hãy hết lòng tạ ơn Ngài, hãy đến với Ngài và hết lòng yêu mến Ngài. Mà để đến gần Chúa Giêsu và yêu mến Ngài cho nên, ta phải chạy đến với Mẹ Maria và mượn Trái Tim từ mẫu Mẹ để yêu mến Chúa Giêsu thay cho ta (lời khuyên của Ẩn Sĩ D. Rêbêtô, dòng Camanđôli, Montơcôrôna).

Trong tháng này, chúng ta tiếp tục chia sẻ đề tài Tận Hiến, hướng theo chủ đề năm 2019 của Gia Đình Tận Hiến: “Ngày ấy Bà Maria vội vã tiến lên miền núi” (Lc 1, 39).

* Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 19, 25-27): “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình”.

 

I. Ý CHIA SẺ

1. Chỉ có Chúa là có quyền tuyệt đối trên ta.

Chúa là Cha của ta, là Đấng dựng nên ta, là Đấng cứu độ ta, là cùng đích của ta. Vì thế chỉ có Chúa là có quyền tuyệt đối trên sự sống và sự chết của ta, và duy mình Ngài mà ta tận hiến cho.

2. Tại sao ta tận hiến cho Đức Mẹ?

Tận hiến cho Đức Mẹ chỉ là giai đoạn đầu, để rồi nhờ Mẹ ta tận hiến cho Chúa. Lý do như sau:

- Mẹ là đường dẫn ta đến Chúa. Chúa xuống trần gian, nhờ Mẹ, Chúa sống với Mẹ 30 năm, Chúa tỏ mình ra cho dân Do Thái, cho dân ngoại cũng nhờ Mẹ. Sau cùng, Chúa cũng sẽ xuống thế trần lần nữa để phán xét nhân loại, cũng sẽ bằng con đường Maria.

- Mẹ là khuôn đúc ta nên Chúa Giêsu. Mẹ là bức gương trong phản chiếu hoàn toàn Chúa Giêsu. Mẹ đã sinh ra Ngài, hiểu tâm tình Ngài, được Ngài trang điểm cho mọi nhân đức của Ngài. Chỉ mình Mẹ là có đủ uy thế và khả năng đào tạo ta nên giống Chúa Giêsu, tức là làm cho ta nên thánh. Mẹ là gương mẫu mọi nhân đức cho ta bắt chước.

- Mẹ là Đấng cầu bầu rất thần thế. Chúa đã đặt Mẹ là Nữ Vương các Thiên thần, các thánh, Nữ Vương mọi người. Mọi kho tàng của Thiên đàng đều trao cho Mẹ cai quản và phân phát. Dù cầu xin với vị thánh nào đi nữa, cũng phải qua Mẹ. Lời cầu bầu của Mẹ hết sức đắc lực, nên không có Mẹ ta không được ơn gì cả.

- Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ là Mẹ nhân loại, là Mẹ chúng ta. Mẹ sinh ra đầu là Chúa Kitô, thì cũng sinh ra chúng ta là chi thể của thân thể mầu nhiệm Ngài. Nhờ Mẹ ta mới có Đấng Cứu Thế.

- Chúa đã ủy thác cho Mẹ vận mệnh thế giới, nên Mẹ đã xưng là Nữ Vương hòa bình, là Mẹ các dân tộc. Số phận các linh hồn tận hiến là do tay Mẹ. Chính Mẹ đã vâng lệnh Chúa để kêu gọi chúng ta nên thánh, Mẹ đã săn sóc, dạy dỗ và lo cho ta có phương tiện để nên trọn lành, rồi chính Mẹ đã soi sáng, hướng dẫn, an ủi ta qua các vị bề trên, các biến cố. Các linh hồn tận hiến là con riêng của Mẹ.

3. Tận Hiến cho Mẹ sẽ mau nên trọn lành.

Chính Mẹ sẽ đích thân săn sóc các linh hồn tận hiến. Dưới quyền Mẹ có các thiên thần, các thánh, uy quyền và khôn ngoan, mà Mẹ sẽ sai đi giúp đỡ các con cái Mẹ.

Mẹ sẽ lấy công nghiệp Chúa Giêsu bao phủ ta. Mẹ sẽ lấy các nhân đức của Mẹ trang điểm cho ta, sẽ thanh tẩy ta dần dần, sẽ ban cho ta tâm tình của Mẹ. Hơn ai hết, Mẹ biết Chúa thích gì để sắm dọn lễ vậ cho ta và nhờ thế khi ta cầu nguyện, dâng lễ vật, là việc lành, Chúa sẽ hài lòng vui nhận qua tay Mẹ.

Tận hiến cho Mẹ, ta sẽ được biến đổi rất mau chóng. Chỉ một thời gian ngắn, Mẹ sẽ làm cho ta nên người nội tâm hơn những ai tự sức mình tập đàng nhân đức nhiều năm. Mẹ quả là con đường tắt đến với Chúa.

4. Tận hiến cho Mẹ chúng ta rất an lòng.

Ma quỉ rất sợ Đức Mẹ. Khi kêu danh Thánh Mẹ chúng quỉ chạy mất, bởi vì chúng là giống kiêu ngạo, thua một người đàn bà chúng rất nhục nhã, nên nghe danh Mẹ thôi là chúng lẩn trốn rồi.

Vả lại, để tôn vinh Mẹ Ngài, Chúa Giêsu ban cho Mẹ được quyền đạp đầu ma quỉ, nên có Mẹ ở đâu, ở có có bình an, vững chắc dâng mình cho Mẹ, dâng cho Mẹ các công nghiệp nhỏ bé của ta để Mẹ giữ hộ, ma quỉ không cướp nổi, không làm hại ta được.

 

5. Tận hiến cho Mẹ là dấu được Chúa kén chọn.

Ai cũng lo phần rỗi của mình và giờ chết rất sợ, nhưng ai tận hiến cho Mẹ, đấy là dấu được rỗi linh hồn, được nên thánh, vì Mẹ không bỏ các tôi tớ, con riêng của Mẹ. Mặt khác, Chúa Giêsu rất yêu Mẹ. Ai được Ngài ban cho lòng yêu ấy tức là dấu Chúa kén chọn, mới cho làm con Mẹ, làm con của Ngài. Càng tha thiết với Mẹ, càng chắc chắn mình được Chúa yêu đặc biệt. Không một vị thánh lớn nào mà không có lòng yêu Đức mẹ say mê, và chỉ nhờ Mẹ, nhất là vào cuối thời này, ta mới nên tông đồ, nên thánh được.

 

Vì những lẽ trên ta phải tận hiến cho Mẹ để nhờ Mẹ uốn nắn, sửa dạy và huấn luyện cho ta mau giống Chúa Giêsu. Mẹ sẽ làm cho ta nên xinh đẹp trước mặt Chúa, và rồi chính Mẹ sẽ dâng ta cho Chúa. Như thế ta mới mau chóng đến gần Chúa và yêu mến Chúa chí thiết và say mê hơn.

 

II. Ý CẦU NGUYỆN

1. Cầu cho các Kitô hữu trên thế giới đang bị bách hại do nạn khủng bố gây ra.

2. Cầu đặc biệt cho: Anh chị em các Miền Xuyên Mộc, dịp Bổn mạng lễ Mẹ Giáo Hội (10/6), và Miền Phương Lâm, dịp Bổn mạng lễ Trái Tim Mẹ (29/6).

3. Dâng một kinh vực sâu hiệp ý cầu nguyện cho 56 anh chị em Gia Đình Tận Hiến mới qua đời.

 

III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

Mỗi ngày năng thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa”.