Ave Jesu Maria Joseph

                            Đề tài tháng 4 năm 2019

GIỚI RĂN MỚI

Anh chị em thân mến!

        Trong tháng 4 này, Giáo Hội mừng đại lễ Chúa Phục Sinh và lễ kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Từ lòng tin vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta hướng đến sự tín thác vào lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã cho Con Một Ngài xuống thế làm người chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa tỏ cho ta tình yêu thương xót thẳm sâu của Người. Thiên Chúa, Đấng “giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ” (Xh 34:7) cho dù con người có bất trung, tội lỗi, đáng phải trừng phạt. Thiên Chúa mạc khải rằng Ngài “giàu lòng thương xót” (Ep 2:4), đến nỗi trao ban chính Con Một của Ngài (GLHTCG số 211).

Mỗi người chúng ta đều là tội nhân, đều cần đến sự tha thứ, tình yêu thương xót của Chúa, và cần tín thác vào lòng thương xót Chúa. Hãy kêu xin Chúa thương xót chúng ta và các linh hồn, đặc biệt là các tội nhân trong cơn hấp hối. Chúng ta cũng cần thực hành lòng thương xót đối với tha nhân: sốt sắng cầu nguyện cho những ai đang gặp sự khó; sẵn sàng chia sẻ cho những anh chị em túng thiếu hơn chúng ta; mau mắn bỏ qua những lời nói, những hành động không phải mà người khác làm cho mình... Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta thực hành lòng thương xót như sau: “Chúng ta hãy mở to mắt và nhìn  rõ sự đau khổ của thế giới, và những vết thương của những anh chị em chúng ta là những người đang bị từ chối phẩm giá của họ, và để cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta bắt buộc phải chú ý đến tiếng kêu muốn được giúp đỡ của họ! Cầu xin cho chúng ta có thể tiếp cận với họ và hỗ trợ họ để họ có thể cảm thấy sự ấm áp với sự hiện diện của chúng ta, tình bạn của chúng ta, và tình huynh đệ của chúng ta!” (Tông chiếu Misericordiae Vultus, số 15).

* Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 13: 34 - 35): "Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau”.

I. Ý CHIA SẺ

1. Giới răn mới

Chúa Giêsu phán với các môn đệ: “Thầy ban cho các con điều răn mới: Là hãy thương yêu nhau” (Ga 13:34). Tại sao Chúa gọi là điều răn mới, nó đã có từ đời Môisen nghĩa là trước Chúa Kitô cả ngàn năm? Lý do:

- Chúa gọi giới răn mới vì cách thức thực hành phải mới hơn. Ví dụ trong đạo cũ người ta có thể báo thù “mắt đền mắt, răng đền răng”, nhưng theo Lời Chúa dạy: “Phải thương yêu kẻ thù nghịch” (Mt 5:44).

- Còn gọi là giới răn mới vì Chúa mặc cho nó những giá trị mới như sẽ nói sau.

- Gọi là giới răn mới vì lý do khác nữa là Chúa mở rộng biên cương của đức bác ái. Xưa kia người Do Thái chỉ thương người đồng đạo và khinh bỉ dân ngoại. Nay Chúa muốn ta phải yêu thương hết mọi người, không phân biệt tôn giáo, quốc gia, giai cấp, chủng tộc.

2. Chúa Giêsu quý mến Đức Bác Ái như thế nào?

Không những Chúa gọi là giới răn mới mà còn gọi là giới răn riêng của Ngài (Ga 15:12). Ngài đã ban giới răn này trong một khung cảnh trang nghiêm đầy ấn tượng bằng những lời trịnh trọng: “Thầy truyền cho các con...”. Chúa đã chọn buổi chiều sau cùng của đời Ngài, giây phút não nùng cảm động nhất để trăng trối ý muốn của Ngài, là ta phải thương yêu nhau. Trước đó Ngài đã quỳ gối rửa chân cho từng môn đệ, hôn chân họ, như người nô lệ làm cho chủ. Ngài làm việc hèn hạ ấy để hầu hạ môn đệ, cốt ý để ai nấy nhớ mãi vẻ trịnh trọng của giờ phút lập giới răn yêu thương. Như thế chứng tỏ Ngài ôm ấp trong tim giới răn cao cả này và chờ đến lúc sắp lìa thế, Ngài mới long trọng công bố.

3. Chúa Giêsu mặc cho Đức Bác Ái những giá trị nào?

- Giá trị thứ nhất là giá trị thần bí. Chúa phán: “Đâu có hai ba người nhân danh Thầy mà hội họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18:20).

Theo lời Chúa dạy trên đây, nơi nào có sự hiệp nhất yêu thương, nơi đó có Chúa, gia đình ấy trở nên nhà của Chúa và người ở đó được hưởng sự hiện diện đặc biệt của Ngài. Và hẳn là, ngược lại, nơi không có sự hiệp nhất, sẽ là nơi ma quỷ ngự trị và không có Thầy ngự giữa.

- Giá trị thứ hai là giá trị truyền giáo, hay là giá trị chứng tá. Chúa phán: “Nếu các con yêu thương nhau, thiên hạ sẽ cứ dấu ấy mà biết các con là môn đệ Thầy” (Ga 13:35). Sự anh em yêu thương nhau là dấu chỉ của người môn đệ Chúa Kitô và là động lực thúc đẩy người ta tin theo Phúc Âm. Đó là việc truyền giáo tốt nhất, vì nó làm chứng rằng đạo ta là đạo tốt lành.

Thánh Pacômêô, khi còn là ngoại đạo, ông đã đi lính. Một hôm quân đội của ông tới một miền quê, thiếu lương thực, được dân chúng vui vẻ cung cấp, ông hỏi thăm mới biết những người dân tốt lành ấy là những người giáo hữu của Đức Kitô. Sau này khi giải ngũ, ông đã tìm hiểu đạo Công Giáo và đã trở lại, đi tu rừng và đã làm thánh. Nhờ gương bác ái của người Kitô hữu mà Giáo Hội lan rộng khắp dân nước.

- Giá trị tu đạo của đức ái là giá trị thứ ba, nghĩa là đức ái làm nên hồn sống của mọi nhân đức, mọi nhân đức phải qui về đức ái. Thí dụ: giữ đức trinh khiết là để yêu mến cả gia đình nhân loại thay vì yêu thương một cá nhân; giữ đức khó nghèo là để cảm thông và chia sẻ với những anh chị em nghèo khổ cùng cực; giữ đức tuân phục là để bớt gánh nặng cho bề trên và mọi người hợp nhất nên một. Nhân đức gì mà thiếu đức ái cũng méo mó, khô cằn, không đáng công bao nhiêu.

- Đức bác ái còn có giá trị phục sinh như lời Thánh Kinh: “Vì ta thương yêu anh em, ta biết rằng mình đã từ cõi chết bước vào cõi sống” “Ai không yêu thương, thì ở lại trong sự chết” (1Ga 3:14).

- Sau cùng là giá trị thanh tẩy. Nhờ có đức ái ta được Chúa thứ tha tội lỗi. “Bác ái che lấp được tội lỗi” (1Pr 4:8). Đến ngày phán xét, Chúa sẽ xử đoán ta theo đức bác ái, và tha thứ cho ta tùy ta tha thứ cho anh em. “Nếu các ngươi tha tội cho người ta, Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha tội cho các ngươi” (Mt 6:14). Và vì thế, ai làm việc bác ái nhiều sẽ không bị phán xét nặng nề (Men Trong Bột tr. 103-105).

II. Ý CẦU NGUYỆN

1. Cầu cho nông dân: Xin cho nông dân được mùa màng bội thu nhờ phúc lành của Thiên Chúa, và xin cho các nước giàu biết quan tâm đến nạn đói trầm trọng trên thế giới.

2. Cầu đặc biệt cho 25 Thầy tuyên khấn trọn đời tại Tu viện Nhà Mẹ ngày 19.3.2018 được trung thành với lời tuyên khấn.

3. Một kinh Vực Sâu hợp ý cầu cho linh hồn Thầy Matthêu M. Vũ Xuân Biểu CRM, qua đời 21.2.2019 tại tu viện Nhà Mẹ, hưởng dương 54 tuổi và 39 linh hồn anh chị em Gia Đình Tận Hiến mới qua đời.

III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

  - Loan báo Tin mừng Phục Sinh bằng thái độ phục vụ quảng đại vui tươi.

   - Mỗi ngày đọc 33 lần lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.