HẠT LỆ PHA LÊ
(CN 2 TN-C)

Jos. Hồng Ân

Có đôi bạn trẻ trăng ngà

Mở ra tiệc cưới quê nhà Ca-na

Khách mời từ khắp gần xa

Có thân mẫu Chúa thật là vui thay

Chúa cùng môn đệ hôm nay

Được mời dự tiệc trong ngày thành hôn

Đang vui bỗng thấy ồn ồn

Mẹ Người thấy thiếu rượu “hồn” tiệc kia

Mẹ Người quyết định sẻ chia

Giúp nhà đám khỏi tiệc kia nửa chừng

Mẫu thân Chúa rất vui mừng

Thấy con đến dự tiệc mừng hôm nay

Mẹ liền nói với Chúa ngay

Họ vừa hết rượu thật gay chủ nhà

Chúa liền đáp lại thật thà

Chuyện này chẳng vướng đến bà và tôi

Giờ còn chưa đến với tôi

Mẹ Người lên tiếng dặn bồi bàn ngay

Người sai cứ việc ra tay

Làm theo Người dạy chẳng tày phải lo

Trong nhà có sáu chum to

Dùng làm thanh tẩy người Do-thái mà

Mỗi chum chứa được khoảng là

Từ tám mươi đến hết đà trăm hai

Đức Giê-su nói như hài

Anh em đổ nước đầy vài chum đi

Họ liền gánh nước đổ thi

Trong nhà cả sáu chum khi đã đầy

Chúa liền bảo họ giờ đây

Anh em hãy múc đưa rầy quản gia

Ông vừa nếm thử thực thà

Nước kia thành rượu ông ta ngỡ ngàng

Ông đang thấy rất bàng hoàng

Gia nhân thì biết rõ ràng mười mươi

Ông liền tức tốc sai người

Gọi tân lang tới nói cười mỉa mai

Người ta ai cũng như ai

Rượu ngon tiếp trước khi “ngài” đã say

Thì mang rượu kém ra ngay

Còn anh giữ đến giờ này lạ thay

Chúa làm phép lạ đầu tay

Tại Ca-na để tỏ bày vinh quang

Các môn đệ cũng sẵn sàng

Thấy quyền năng Chúa mọi đàng tin theo.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà