ĐƯỜNG ĐA-MÁT
LỄ THÁNH PHAO LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

Antôn Lương Văn Liêm

Đường Đa- mát, Sao-lô thẳng tiến

Cưỡi ngựa vàng, lưng dắt cùm gông

Tay kiếm lịnh, thay cho ấn tín

Truy bắt người theo tiếng gọi Giêsu

*****

Đường Đa-mát, con đường danh vọng

Lòng Sao-lô mang nặng những khát khao

Quyết tận diệt những ai ngu muội

Bỏ luật tiền, giữ luật của Giêsu.

Cố lập công, những mong thành biệt phái

Như món quà kính tặng thầy Gamaliêl

Người đã giúp Sao-lô tri thức

Giữ luật tiền, không sót một điều.

*****

Đường Đa-mát, con đường gặp gỡ

Giữa tội nhân và Đấng rất từ tâm

Đấng đã gọi Sao-lô khe khẽ

Sao-lô ơi, sao anh nỡ bắt Ta?

Ngài là ai, sao tôi không biết?

Ta là người đã chết để cứu đời

Đã sống lại về trời vinh hiển

Ta chính là Giêsu hỡi Sao-lô!

*****

Đường Đa-mát, con đường ngập ánh sáng

Của Giêsu, Đấng khuất phục Sao-lô

Bằng tình thương, bằng soi trí mở lòng

Giúp Sao-lô nhận ra dung mạo thật

Của Giêsu, Đấng cứu độ thế nhân

Để từ đây Sao-lô thành khí cụ

Loan Tin Mừng cho khắp muôn người

Thành thủ lĩnh của anh em dân ngoại

Dẫn họ về với Đấng là Giêsu

*****

Đường Đa-mát, con đường biến đổi

Biến Sao-lô, từ một kẻ tay sai

Cho giới luật, cho những người quyền thế

Luôn áp bức những cô thân, quả phụ

Dùng luật điều, để gầy dựng công danh

Thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa

Ngang qua Thầy Chí Thánh Giêsu

****

Ôi! Đa-mát con đường huyền nhiệm

Đất với trời nối kết bằng tình yêu.

 

Sài Gòn, ngày 21/01/2013

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà