Chúa về thăm quê
(CN 3 TN-C)

Jos. Hồng Ân

Thánh Thần thúc đẩy mọi bề

Đức Giê-su đã trở về Ga-lê

Tiếng Người đồn khắp vùng quê

Hội đường Người đã say mê giảng lời

Mọi người thấy quá tuyệt vời

Liền tôn vinh Chúa Con Trời viếng thăm

Về Na-da-rét chăm chăm

Nơi Người sinh trưởng để thăm quê nhà

Hội đường Người đến quen đà

Trong ngày Sa-bát để mà tôn vinh

Đứng lên đọc sách Thánh Kinh

Mở ra gặp đoạn Thánh Linh Chúa Trời

Hôm nay đã ngự trên tôi

Xức dầu và tấn phong tôi tưng bừng

Để tôi loan báo Tin Mừng

Cho người nghèo khó không ngừng được nghe

Kẻ giam cầm bị chắn che

Được tha hết thảy khỏi đe dọa gì

Người mù sáng mắt tức thì

Tự do trả lại những gì người ngay

Hồng ân của Chúa năm nay

Tức thì công bố chẳng tày xa xôi

Đức Giê-su cuộn sách rồi

Đưa người giúp việc và ngồi xuống ngay

Chúa liền lên tiếng: “hôm nay”

Thánh Kinh ứng nghiệm thật hay mọi bề.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà