BẢN NHẠC ĐỜI CON

Trầm Thiên Thu

Giêsu nhạc sĩ đại tài

Con là bản nhạc do Ngài tạo nên

Cung trầm, bổng, xuống rồi lên

Khi vui rộn rã, khi buồn tả tơi

Âm thầm giữa khoảng đất trời

Giai điệu cuộc đời đa dạng chuyển âm

Nốt thăng, nốt giáng, luân phiên

Lúc nhanh, lúc chậm… trải niềm tâm tư

Đôi khi biến tấu lạ kỳ

Đôi khi giản dị chỉ là cân phương

Hòa âm có lúc vô thường

Trưởng rồi sang Thứ theo dòng nhạc đi

Nhịp đời cũng đổi sớm khuya

Đôi khi giai điệu chợt là ngũ cung

Vui, buồn, sướng, khổ đời thường

Chính là bản nhạc vẫn nồng nàn thôi

Nhịp nhanh, chậm – Nốt ngắn, dài

Vẫn trong âm thể cuộc đời riêng con

Sắc màu khác mỗi hợp âm

Nhưng giai kết trọn chủ âm cuối cùng

Tạ ơn Thiên Chúa yêu thương

Sáng tác bản nhạc đời con thế này!

 

Chúa Nhật, 27-1-2013

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà