Trang Độc Giả


MÙA VỌNG GỌI MỜI

Antôn Lương Văn Liêm

Mùa vọng 2011

Mùa vọng đến, gọi mời tôi sám hối

Gọi mời tôi đổi mới và canh tân

Dọn con đường cho Vua Trời giáng ngự

Ngài là Vua ban tặng sự bình an

****

Mùa vọng đến gọi mời tôi hãy

Tính tự kiêu cao tựa núi thái sơn

Hãy san bằng, cho khiêm hạ dâng cao

Lòng ích kỷ tựa vực sâu thăm thẳm

Hãy lấp đầy bằng bác ái, bao dung

Tham, sân, si uốn quanh như đèo cả

Uốn thẳng ngay nhờ đức công bằng

Xét đoán, đố kỵ, loại trừ, tựa con đường lồi lõm

San phẳng đi bằng đón nhận, cảm thông

****

Mùa vọng về gọi mời tôi biến đổi

Biến tâm hồn thành máng cỏ đơn sơ

Mái nhà tôi sao cho thành hang đá

Để từ đây Mẹ sinh Chúa Hài Nhi

Mùa vọng đến gọi mời tôi nhỏ bé

Tựa mục đồng thăm viếng Chúa Hài Nhi

Như bò lừa đơn sơ thở hơi ấm

Giữa trời đông ủ ấm Chúa Ngôi Hai

****

Mùa vọng đến, thôi hãy dừng tất cả

Nệm ấm, chăn êm cả chiếc ghế uy quyền

Bỏ tất cả như Ba Vua tiến bước

Theo sao trời tiến thẳng tới Belem

Dâng quà tặng lên Vua Cả Thiên đàng

Đức tin mạnh tựa vàng đã tôi luyện

Lòng cậy trông, tựa mộc dược tinh tuyền

Lòng mến tựa nhũ hương thơm ngát