Trang Độc Giả


THÁNH CẢ GIUSE

TẤM GƯƠNG ĐƠN SƠ VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Antôn Lương Văn Liêm

Cứ mỗi độ tháng 3 về, Giáo Hội mời gọi con cái mình hướng về Thánh Cả Giuse trong suốt tháng, đặc biệt là ngày 19/3, ngày lễ kính. Hơn nữa tháng kính Thánh Cả Giuse thường rơi vào mùa chay, mùa mời gọi con cái Thiên Chúa trở về với Ngài trong cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Nhưng, để sống đúng nghĩa ba chủ đề chính của mùa chay, trước tiên ta phải có tấm lòng đơn sơ, nhỏ bé trước Chúa và với nhau. Một trong những tấm gương đơn sơ và nhỏ bé trước Thiên Chúa và trước mọi người để ta học hỏi không ai khác. Đó chính là Thánh Cả Giuse.

Vâng! Trong chương trình cứu độ nhân loại, Thiên Chúa mời gọi sự cộng tác của con người nhân loại như: Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Gioan Tẩy Giả… Riêng với Thánh Cả Giuse công việc và cuộc đời của Ngài chỉ gói gọn trong một vài chương đầu của Tin Mừng, đặc biệt nơi Tin Mừng của thánh sử Luca. Có thể nói Thánh Cả chỉ là bóng mờ trong quá trình mà Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ nhân loại qua Đức Kitô.

Kể cũng lạ! Thánh Cả Giuse cũng được truyền tin, hướng dẫn, mời gọi như Mẹ Maria. Nhưng, nơi Mẹ Maria Tin Mừng tường thuật những ngôn ngữ của Mẹ đối đáp với sứ thần trong ngày truyền tin, cất lên bài ca Manificat khi đi thăm viếng bà Êlisabét và lời Mẹ thưa với Đức Kitô, dặn dò các giai nhân nơi tiệc cưới Cana.

Với ông Gioan Tẩy Giả, Tin Mừng và Ngay cả Đức Kitô giới thiệu là một ngôn sứ vĩ đại, người mở đường cho Đấng Cứu Thế qua việc rao giảng, làm phép rửa và chịu cảnh ngục tù, cuối cùng là bị giết chết vì dám minh chứng, bảo vệ chân lý và sự thật.

Riêng với Thánh Cả Giuse, Tin Mừng thánh Mátthêu giới thiệu Ngài là bạn đính hôn với Mẹ Maria và là người công chính, mời gọi Thánh Nhân đón nhận Mẹ Maria làm bạn trăm năm sau khi Mẹ mang thai Đấng Cứu Thế do quyền năng của Chúa Thánh Thần (x,Mt.1,18-25); tường thuật lại việc Sứ Thần báo mộng và mời gọi Thánh Nhân đem Hài Nhi Giêsu lên đường trốn sang Aicập, rồi sau đó lại lên đường đưa Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria về lại quê hương (x,Mt.2,13-23)

Tin Mừng thánh Luca giới thiệu hình ảnh của Thánh Cả cùng với Mẹ Maria trong ngày Hài Nhi Giêsu giáng trần, ngày tiến dâng Hài Nhi Giêsu lên cho Thiên Chúa trên đền thờ, và sự kiện Thánh Cả cùng với Mẹ Maria lạc và tìm thấy Đức Giêsu nơi đền thờ năm Đức Giêsu lên 12 tuổi (x,Lc.2,22-52). Ngoài ra không thấy Tin Mừng thuật lại một lời nào của Thánh Cả. Điều này cho ta thấy sự âm thầm lặng lẽ và đơn sơ khiêm hạ của Thánh Cả trong chương trình cộng tác vào công cuộc cứu độ nhân loại mà Thiên Chúa đã hoạch định và mời gọi.

Có thể nói cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Cả Giuse không có gì đặc sắc, cao trọng dưới con mắt của người đời. Tuy là dòng dõi vua Đavít, theo như Tin Mừng giới thiệu Thánh Cả chỉ là một bác thợ mộc tầm thường nơi làng Nararét, ngày ngày cặm cụi với nghề thợ mộc đơn sơ để kiếm miếng cơm manh áo nuôi thân và phụ giúp Mẹ Maria dưỡng nuôi Đấng Cứu Thế khi Ngài mang thân phận con người nhân loại.

Ngày Đức Kitô nói về ông Gioan Tẩy Giả cho Dân Do Thái rằng: “Tôi nói thật cho anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt.11,11).

Vâng! Người nhỏ nhất trong Nước Trời có lẽ không ai khác hơn, đó chính là Thánh Cả Giuse, Ngài không nhỏ về vóc dáng, về những công việc… Nhưng, Ngài nhỏ về lòng đơn sơ, yêu mến, tin tưởng và phó thác cả cuộc đời vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Sự đơn sơ của Thánh Cả Giuse được tỏ hiện qua việc lắng nghe và thực thi Thánh Ý của Thiên Chúa cho dù Lời Thiên Chúa mời gọi Ngài chỉ qua giấc mơ! Ngài không thắc mắc, cũng chẳng dùng dằng, không than vãn và đưa ra ý kiến riêng, nhưng luôn mau mắn, từ bỏ ý riêng, xin vâng và thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa.

Lòng đơn sơ của Thánh Cả Giuse được tỏ hiện qua việc Ngài chu toàn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình nơi mái ấm Nararét, chu toàn giới luật của tiền nhân, là một công dân gương mẫu đối với xã hội, sống chan hòa với mọi người…. Tin Mừng đã minh chứng điều đó qua việc Ngài giữ đúng tập tục luật Môisê và luật kê khai nhân khẩu của xã hội trước và sau ngày Hài Nhi Giêsu Giáng thế, qua việc Ngài cùng với mọi người trẩy hội đền thờ hằng năm…

Chính nhờ lòng đơn sơ, khiêm hạ của Thánh Cả Giuse trước mắt Thiên Chúa và người đời, hơn nữa sự tận tụy, mau mắn vâng nghe theo ước muốn của Thiên Chúa, qua việc cùng với Mẹ Maria dưỡng nuôi Đấng Cứu Thế. Để rồi trong muôn vàn vị thánh ngoại trừ Mẹ Maria được Thiên Chúa ân thưởng và tôn phong qua sự hướng dẫn của chúa Thánh Thần, Giáo Hội chiêm ngưỡng và tôn phong Ngài là Thánh Cả trên hết các thánh, đặt Ngài là Đấng bảo trợ Giáo Hội, gia đình và mỗi con người, nhất là các bậc gia trưởng trong gia đình.

Trong ngày mừng kính Thánh Cả Giuse, nhất là trong mùa chay, ta xin Chúa nhờ lời chuyển cầu rất thần thế của Ngài, ban cho ta có tấm lòng đơn sơ, khiêm hạ trong bổn phận với Chúa và với nhau, luôn mau mắn thực thi Thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi biến cố của cuộc đời, cần mẫn trong công việc dù thấp hèn hay cao sang…luôn là người gia trưởng gương mẫu trong vai trò người chồng, người cha trong gia đình, người phụ trách và dẫn dắt cộng đoàn… Nhất là xin cho ta biết từ bỏ ý riêng mà thuận theo ý Chúa trong mọi sự.

Lạy Thánh cả Giuse! Giờ đây con xin được hiệp cùng với Ngài dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì Thiên Chúa đã đoái thương ban cho con và mọi người hình ảnh và tấm gương của Cha trong bổn phận làm con cái Thiên Chúa và là anh em với nhau nơi gia đình trần thế.

Xin Thánh Cả dâng con lên cho Thiên Chúa như xưa Thánh Cả đã dâng Chúa Hài Đồng, xin bảo vệ con như xưa Ngài đã bảo vệ Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria, xin dẫn con lên đền thánh Chúa như xưa Ngài đã cùng đi với Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria, xin giúp con chu toàn bổn phận của chính mình mà Thiên Chúa đã giao phó cho con. Cuối cùng xin Thánh Cả cầu cùng Chúa, để nhờ lời cầu bầu rất thần thế của Ngài Thiên Chúa chúc phúc và ban bình an cho con, gia đình con và cho mọi người nhất là những ai nhận thánh hiệu của Ngài làm bổn mạng Amen.

Sài Gòn Ngày 17/03/2011
Antôn Lương Văn Liêm