Lời nguyện đầu năm 2013

Sưu tầm

Lạy Chúa,

“Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên trời đất” [Tv 113,15].

Đấng “làm chủ vạn vật” [Ette 8,12].

“Làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư” [Tv 24,1].

Xin Chúa ban cho chúng con trong năm 2013 này :

“Một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn” [Tv 4,9].

Ban cho chúng con “được sống yên hàn” [Tv 4,9],

được “chan chứa hạnh phúc trên đời” [Tv 41,3].

Ban cho chúng con một “Tâm hồn thánh thiện” [Kn 7,27]

“Được sống trọn cuộc đời, trong niềm hoan lạc và lòng xót thương"
[Tôbia 8,17] của Chúa.

“Được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca” [Tv 90,14].

Ban cho chúng con “trí khôn ngoan, sự hiểu biết và niềm vui” [Gv 2,26]

“Đầy dẫy mọi ơn lành” [Hc 16,29],

“Sống đời trọn hảo” [Tv 84,12]

“Được can đảm và sáng suốt” [Br 1,12] trong mọi tình huống.

Và được“đủ tiêu dùng” [Tv 127,3] hàng ngày. Xin tạ ơn Chúa.


Và -

Lạy Chúa,

Một năm đã trôi qua và một năm nữa lại đến, Chúa đã cho chúng con đi qua và đi thêm một đoạn đường nữa.

Nhìn lại năm qua, chúng con chỉ biết nói lên

- lời tạ ơn chân thành cung kính,

- lời tôn vinh chúc tụng mến yêu,

vì Chúa đã ban cho chúng con cuộc sống, và sống trong tình yêu của Chúa.

Mọi biến cố vui buồn trong năm qua và năm nay, chúng con lãnh nhận tất cả, miễn ý Chúa được thể hiện nơi chúng con,

Xin tạ ơn Chúa –

Và --

vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con, từ nơi Chúa mà ra,

và những gì chúng con đã làm cho cuộc đời, do nơi Chúa mà có.

Xin cho những ngày đời trong năm nay,

cho chúng con biết sống cho Tin Mừng và thực thi Lời Chúa,

sống vui tươi, hòa nhã, dễ thương với mọi người,

chia sẻ và sinh hoạt trong yêu thương, lành mạnh,

gặp gỡ trong chân tình, quý mến,

và không quên nâng đỡ những anh chị em đang băn khoăn,

ưu tư tìm kiếm công việc làm ăn,

những anh chị em trong cảnh nghèo khổ cô đơn, bệnh hoạn, tật nguyền,

khổ đau cùng cực.

Ước gì những lời nguyện hôm nay,

là những lời phát xuất từ trái tim chân thành của chúng con dâng lên Chúa.

Và lạy Chúa, năm mới đã đến, thời gian hằng im lìm chuyển động, thời gian đến rồi thời gian đi, năm cũ đi, năm mới đến, con người cũng sẽ âm thầm ra đi.

Xin cho chúng con luôn ở lại trong quỹ đạo của Chúa,

trong đường lối Chúa, trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa,

nhận Chúa là trung tâm và cùng đích của cuộc sống,

và nhận mọi người là anh em một nhà,

luôn luôn hướng về Chúa và cùng nhau làm Vinh Danh Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Tất cả vì Danh Chúa Kitô và vì Tin Mừng.

Tạ ơn Chúa. Amen.

Năm mới – 2013

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà