Trang Độc Giả


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM B 2011

Antôn Lương Văn Liêm

Lời nguyện 1: “Thiên Chúa là đấng trung gian, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của người là Đức Ki tô” (1Cr.4,9)

Xin Cho các vị lãnh đạo dân Chúa luôn mặc lấy tâm tình và hình ảnh của Đức Kitô, nhờ đó mà trở thành những mục tử như lòng Chúa ước mong.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa…. Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lời nguyện 2: “Anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến” (Mc.13,35)

Xin cho tất cả các Kitô hữu luôn biết canh thức và chờ đợi, nhất là trong mùa vọng qua những công việc đạo đức, bác ái và yêu thương để đón chờ Chúa đến trong hy vọng và bình an, nhờ ơn Chúa dần trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng

Chúng ta cùng cầu xin Chúa…..Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lời nguyện 3: “Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ” (Mc.13,37)

Xin cho giới trẻ, giới ấu nhi trong gia đình và giáo xứ biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, biết tiếp cận lời Chúa để không ngủ mê giữa những thói hư tật xấu, những lời mời gọi của quyền lực thế gian ngày hôm nay

Chúng ta cùng cầu xin Chúa…..Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lời nguyện 4: “Chính Đức Kitô sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng” (1Cr.1,8)

Xin cho những ai đang khổ đau tâm hồn và thân xác vì bệnh tật, yếu đau, vì bất hòa chia rẽ, đói nghèo, luôn biết phó thác vào tình thương của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, để nhờ sức mạnh và tình yêu của Đức Kitô mà vượt qua tất cả những trở ngại, thách đố của cộc sống.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa… Xin Chúa nhậm lời chúng con