ÔI BAO LA TÌNH CHÚA

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiển
Tiếng hát: Ca đoàn Thiên Thanh
Video: Duy Hân

 

Ôi bao la tình Chúa - mp3

Ôi bao la tình Chúa - pdf

Ôi bao la tình Chúa - Slideshow

Trang Độc Giả

Trang Nhà