THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI !

P.Trần Đình Phan Tiến

Cuối tháng Mười, tháng Mân Côi không phải là hết lần hạt Mân Côi, vì kinh Mân Côi không phải chỉ có tháng Mười mới đọc, mà kinh Mân Côi được đọc mọi lúc mọi nơi. Nhưng tháng Mười là tháng được dành riêng để nhắc nhở, tôn sùng kinh Mân Côi một cách đặc biệt.

Bước sang tháng 11, tháng cầu nguyện cho người quá cố, hình thức cầu nguyện sau lễ Misa, không có gì khác hơn là kinh Mân Côi, một phương thế nhiệm mầu, hữu ích cho việc cầu nguyện.

Cầu nguyện không hẳn nhiên chỉ có đọc kinh, nhưng việc đọc kinh là một trong những hình thức cầu nguyện sống động. Nhưng kinh Mân Côi là một hình thức cầu nguyện sống động nhất, hữu hiệu nhất, ngắn gọn nhất, nhưng được lặp lại nhiều lần nhất, vì vậy kinh Mân Côi nếu không suy gẫm mà chỉ đọc như một cái máy, thì dễ gây nhàm chán. Nhưng nếu suy gẫm thì không có thì giờ, vì vậy kinh Mân Côi thường bị mất đi ý nghĩa và giá trị của nó.

Kinh Mân Côi chỉ có thể đọc trong các tu viện thì sẽ có điều kiện và thời giờ để tận hưởng tối đa hiệu quả của kinh Mân Côi.

Kinh Mân Côi không phải chỉ để tôn sùng Đức Mẹ, nhưng nhờ lời chuyển cầu Đức Mẹ những tội nhân sẽ được Thiên Chúa tha thứ. Nhờ Đức Mẹ phàm nhân được dẫn đến Thiên Chúa. Vì vậy kinh Mân Côi trước hết là suy niệm những mầu nhiệm từ Thiên Chúa và ghi nhập vào tim những mầu nhiệm vì tình yêu, Tại sao Thiên Chúa phải nhập thể và nhập thế? Tử nạn và phục sinh? Chúa Thánh Thần hiện xuống? Chúa Giêsu lên Trời? Đức Mẹ Lên Trời? Tất cả những mầu nhiệm đó là dành cho nhân thế, dành cho tội nhân. Như vậy, cả một hành trình cứu chuộc là một chuỗi tình yêu siêu nhiên há không phải dành cho nhân loại đó sao?

Mở đầu bằng một mầu nhiệm truyền tin: “Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có Phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.”

Một lời chào đầy ý nghĩa dành cho một thiếu nữ, đẹp lòng Thiên Chúa, được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, vì thiếu nữ ấy đã hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa duy nhất.

Đồng thời dựa vào sự thật nầy, Giáo Hội Công giáo đã dâng lời cầu nguyện tha thiết và ngắn gọn nhưng đầy ơn ích cần thiết lên người Mẹ của Thiên Chúa cũng là Mẹ của loài người: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nầy và trong giờ lâm tử. Amen.

Giá trị của kinh Mân Côi chính là sự lập đi lập lại nhiều lần, vì đó là điều cần thiết cho loài người.

-thứ nhất :- Tỏ lòng liên lỉ cầu nguyện ( tâm tình cầu nguyện )

-thứ hai : - Chúc tụng Mẹ Đấng Cứu chuộc vì nhờ Mẹ , Thiên Chúa đã cứu độ nhân loại, và qua Mẹ nhân loại nhận được ơn cứu độ từ Thiên Chúa.( tâm tình hoan ca)

- thứ ba : - Thờ phượng Thiên Chúa trong sự biết ơn, biết ơn Thiên Chúa, biết ơn Đức Mẹ ( tâm tình cảm tạ và tri ân).

Chính nhờ ba tâm tình như thế, là điều đẹp lòng Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ chúc phúc qua Đức Mẹ, vì Đức Mẹ là Đấng trung gian, một cách trung tín nhất.

Tháng 11, tháng dành cho người quá cố là thân nhân ruột thịt, là ân nhân của mọi người. Không gì bằng dâng lời kinh Mân côi với tâm tình mà giáo hội đã truyền dạy lên trước tôn nhan Mẹ ,để nhờ Mẹ chuyển cầu cho Thiên Chúa, như là một món quà vô giá dâng lên Đấng Cứu Chuộc, để nhờ đó quý thân hữu của chúng ta, Tổ tiên ,ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và mọi người cần đến lòng Chúa thương xót, chắc chắn sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Lạy Mẹ Maria! Mẹ là Hoa Hồng mầu nhiệm, vì Mẹ đã được ân nghĩa cùng Chúa, xin thương ban cho các linh hồn trong luyện ngục được hưởng nhờ ơn ích thiêng liêng qua mầu nhiệm của kinh Mân Côi, mà chúng con dâng, để thông phần đền tội với họ,và cầu cho họ sớm được chiêm ngưỡng Nhan Thánh Thiên Chúa.

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

31/10/2012

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà