Trang Độc Giả


CHÚT TÂM TÌNH HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

Antôn Lương Văn Liêm

 Hôm nay Giáo Hội Việt Nam

Bước vào đại hội người người hân hoan

Hoan hô Giáo Hội nước nhà

Bỏ bao công sức giúp cho muôn người

Ước mong đại hội thành công

Con đường phát triển vững bền từ đây

Hồng ân Cứu Độ tuôn tràn

Người người đón nhận Thiên Đàng sướng vui

****

Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành

Ban ơn, chúc phúc con dân của Ngài

Ơn soi sáng, tuôn tràn khắp

Vũ khúc an bình, rộn khắp nơi nơi

Giúp chúng con, đường dương thế

Sống vuông tròn, sống trọn nghĩa hiếu trung

Trọn Tình con thảo, ngoan hiền

Bằng tình hiệp nhất, yêu thương, khiêm nhường

****

Kính dâng lên Mẹ Chúa Trời

Những ngày đại hội tràn đầy thánh ân

Mẹ thương chúc phúc, đồng hành

Với hàng giáo phẩm, Mẹ hằng thương yêu

Nhờ ơn Mẹ, Chúa chúc lành

Các ngài sống trọn con đường Chúa trao

Chăm lo, dạy dỗ, muôn người

Tìm về chân lý, tình thương, Nước Trời

****

Dù ai ở khắp xa gần

Hướng về đại hội hoà chung một lòng

Nhiệm Mầu, Sứ Vụ, Hiệp Thông

Hành trang, tiến bước, thi hành ai ơi

Gẫm suy, cầu nguyện, đêm ngày

Chúa Cha hợp với Chúa Con chúc lành

Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần

Ban muôn ơn phúc, soi đường, dẫn đưa

Con thuyền Giáo Hội nước nhà

Vượt qua sóng gió, vững vàng kiên trung.

 

Sài Gòn ngày 13/11/2010