Ngày Của Cha

 

THƯƠNG CHA

Thương cha nhớ mẹ khôn cùng
Tuổi già lững thững bước dừng bước lui
Lắm khi cười thật là vui
Đôi khi lại khóc bùi ngùi nhớ ai.

Khi ăn thì chẳng chịu nhai
Thều thào đưa lắc được vài hạt cơm.
Vùng vằng như trẻ chưa khôn
Bát cơm vãi nửa vẫn không hài lòng

Bỗng chốc lại hoá như không
Tươi cười như trẻ còn trong nôi hiền
Ăn ăn ngủ ngủ liên miên
Kể truyện cổ tích ông tiên trên trời

Một bầy con cháu vui cười
Ông già cháu bé như thời bằng nhau
Bên cha tuổi bạc tóc nhàu
Nhớ công sinh dưỡng mau mau đáp đền
Xin trời ban vạn ơn riêng
Ban cho cha mẹ sống thiêng một đời.

Đền ơn đáp nghĩa sinh thời
Vâng lời thảo hiếu Chúa Trời thưởng công
Chớ nên bội bạc vô ơn
Ghi lòng tạc dạ công ơn sinh thành

Kinh cha dể mẹ khốn thay
Chúa Trời chúc dữ có ngày khốn nguy
Của dâng cha không bị quên lãng
Của biếu mẹ sẽ được thứ tha.
 


Hư Vô