Trang Độc Giả


ĐONG ĐẦY ĐONG THIẾU

Tin mừng Chúa Giêsu Kito theo thánh Luca (Lc 6, 27-38)

27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, 28 hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.

29 Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. 31 Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. 33 Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy.

34 Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. 35 Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

36 Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. 37 Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. 38 Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

 

ĐONG ĐẦY ĐONG THIẾU

Đong đầy đong thiếu là nói lên cái đúng và cái sai, cái thật cái giả, cái thiện và cái ác, cái được và cái mất, cái bình an và sự dữ của con người.

Nhớ chuyện người nông dân thuở xưa, khi trao đổi hay bán lúa thì người ta luôn đong lúa bằng cái táo. Cái táo đủ là đựng được hai mươi lít lúa. Khi người ta đong lúa bằng táo, có người vụng về hay thuộc loại thật thà thì người ta đổ đầy táo rồi gạt bằng miệng sẽ đủ hai mươi lít lúa. Nhưng có nhiều người khéo léo hay thuộc loại gian dối họ cũng đổ đầy lúa vào táo rồi gạt bằng miệng, nhưng lại không đủ hai mươi lít lúa, vi cách họ đong tài tình làm cho những hạt lúa xếp dựng lên nhau tạo nhiều khoảng trống bên trong.

Có nhiều cách đong thiếu bán thừa từ những người mua kẻ bán. Có một ông hàng xáo đi mua lúa, ông ta làm một cái táo to hơn cái táo đúng một chút, rồi ông mua giá cao hơn một chút, nhưng thực tế ông lợi hơn rất nhiều vì lượng lúa mỗi táo dư ra.

Đong đầy đong đủ nó xuất phát và tồn tại từ trong tâm trong trí của mỗi người, đó cũng chính là quy luật đấu tranh sinh tồn để sống. Đong đầy đong thiếu là thể hiện tấm lòng yêu thương bác ái hay hận thù ghen ghét.

Người có tấm lòng yêu thương bác ái thì luôn đong đầy cho người khác, cái đầy của sự cho đi, cái đầy của sự dung thứ bao bọc, cái đầy của niềm tin và hy vọng, cái đầy của phục vụ và tôn trọng, cái đầy của dấn thân và hy sinh, làm cho người khác cảm nhận được lẽ sống cuộc đời, hoán cải được kẻ thù, sửa đổi được người lầm đường lỡ bước, đong đầy cho đi không giới hạn, không phân biệt bạn hay thù. Đó là những người thực lời Chúa dạy, yêu thương và làm ơn cho kẻ thù của mình, và phần thưởng sẽ có ngay ở đời này "Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao" (Lc 6, 35).

Còn những người có lòng hận thù ghen ghét thì luôn luôn tìm cách đong thiếu cho người khác, tham lam mưu cầu lợi ích cá nhân, bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm đoạt, đong thiếu về niềm tin, Giả dối về hình thức, đong thiếu về chất lượng, ngọt ngào trên môi miệng, đong thiếu mọi sự thật, tô son trên công việc chiếm đoạt thời gian và tiền của, lợi dụng niềm và sự thật thà để mưu cầu lợi ích cá nhân, dùng lời lẽ xuyên tạc để gây chia rẽ bất hoà, dùng những thủ đoạn xảo quyệt để hãm hại người tốt... Lòng họ chất đầy tham sân si gian tà, họ sẽ không có ân nghĩa gì với anh em thì trước mặt Thiên Chúa họ cũng không có một phần thưởng nào, vì họ đã được trả công sòng phẳng rồi. "³⁴ Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng" (Lc 6, 34).

Đong đầy là người có tấm lòng đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa và một niềm tin vững vàng trong cuộc sống đức tin. Cuộc sống đã chứng minh những luôn đong đầy trong niềm tin thì luôn luôn bình an và hạnh phúc, giàu có trong tâm hồn và đầy đủ vật chất ngay ở đời này và cả đời sau.

Hư Vô