Trang Độc Giả

 

CHAY TỊNH


 

Hôm nay có khác mọi hôm
Cà phê không uống có men không màng
Cơm canh cá thịt cao sang
Chay tịnh thân xác việc làm hăng say

Lời gian dối lời nói sai
Sửa tâm dưỡng tính lời hay trao người
Chăm lo bác ái không ngơi
Dâng lời cầu nguyện cho đời yên vui

Trao nhau ánh mắt tin yêu
Nhìn nhau thân thiện trao điều yêu thương
Chớ nhìn ánh mắt vấn vương
Chớ nhìn mê đắm lạc đường bến mê

Chay tịnh nên nhớ đôi điều
Làm sao thể hiện khác nhiều ngày qua
Đừng nên chay tịnh qua loa
Vẽ đường chay tịnh ý ta thực hành

Người ơi hãy nhớ đường lành
Chay tịnh để sửa tâm thành ý ngay
Bốn mươi ngày Chúa giữ chay
Người ơi hãy nhớ theo Thầy giữ chay

 

Hư Vô