Trang Độc Giả

 

SUY TÔN THÁNH GIÁ


Hư Vô

Ngày xưa thập giá nhục hình

Để treo những kẻ bị khinh ở đời

Giê-su Con Chúa trên trời

Vâng lời xuống thế làm người trần gian

 

Ba năm giảng dạy người phàm

Khai tâm mở trí sửa đàng thẳng ngay

Những ai hoan lạc đêm ngày

Ăn năn sửa lối giữ chay tâm hồn

 

Nước Trời đã đến gần rồi

Chớ cứng lòng nữa như thời Bi lon

Mai sen treo rắn vẫn còn

Ai nhìn lên rắn không lo rắn thù

 

Cây cao treo rắn nghịch thù

Ai tin sẽ được giải nguy tức thời

Cũng là biểu tượng Chúa Trời

Ngày mai treo xác Con Chúa Trời trên cao

 

Là cây thánh giá ngút cao

Là cây thánh giá tuôn trào Tình Yêu

Là cây treo Chúa Tình Yêu

Là cây cứu chuộc vì yêu nhân trần

 

Chọn cây thánh giá ân ban

Chúa Giê-su đã giao hoà chúng sinh

Nối trời với đất đẹp xinh

Con tin thánh giá Chúa sinh con làm người.

 

Hôm nay tôn kính Chúa Trời

Treo trên thánh giá cứu người trần gian

Cúi đầu tạ khấu than van

Xin Tình Yêu Chúa ân ban tội đời.