Trang Độc Giả

 

MỪNG SINH NHẬT MẸ MARIA


Lão Khờ


Hôm nay Sinh Nhật Mẹ
Dấu ân thiêng thế trần
Mẹ tràn đầy ơn phúc
Nguồn cứu rỗi từ đây


Hôm nay Sinh Nhật Mẹ
Đất trời giao duyên mới
Chính nhờ Mẹ Chúa Trời
Ngôi Hai đã giáng trần

Hôm nay Sinh Nhật Mẹ
Trần hoàn hát hoan ca
Chúa ở giữa loài người
Tái sinh sự sống mới

Con Kính Mừng Sinh Nhật
Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp
Sinh con lại làm người
Trong Tình Yêu Chúa Trời

Con xin dâng lên Mẹ
Tội đời con hoen ố
Dâng Mẹ cả loài người
Xin Mẹ luôn chở che

Con xin dâng gia đình
Dâng những người thân yêu
Cả những người chưa biết
Mẹ biến đổi giữ gìn

Thế gian là lữ thứ
Đường đời đầy gian nguy
Mẹ là sao Bắc Đẩu
Dẫn đường chúng con về

Xin Sinh Nhật của Mẹ
Là sinh nhật đời con
Sinh con lại làm người
Là con của Mẹ yêu