Trang Độc Giả

 

CẦU NGUYỆN 2


Hư Vô

Cầu nguyện thật đơn giản
Mỗi sớm mai chiều tối
Khi vui chơi làm việc
Khi nghỉ ngơi ăn uống

Cầu nguyện thật đơn giản
Khi bình minh ló dạng
Giê-su ơi con đây
Xin dâng Chúa một ngày

Cầu nguyện thật đơn giản
Khi chiều tàn đêm tới
Giê-su ơi con đây
Ngủ với con đêm nay

Cầu nguyện thật đơn giản
Mỗi khi con làm việc
Giê-su ơi con đây
Con làm theo ý Chúa

Cầu nguyện thật đơn giản
Khi vui chơi lạc thú
Giê-su ơi con đây
Niềm vui dâng lên Chúa

Cầu nguyện thật đơn giản
Trên đường đời lữ thứ
Giê-su ơi con đây
Bình An cho con nhé

Cầu nguyện thật đơn giản
Khi tủi hờn sầu khổ
Giê-su ơi con đây
Chính Thầy đã chọn con

Hãy bền tâm vững tin
Cầu nguyện thật đơn giản
Chúa thấu suốt lòng người
Giê-su ơi con đây.