Trang Độc Giả

 

CẦU NGUYỆN


Hư Vô

Cầu nguyện thật đơn giản
Mỗi sớm mai chiều tối
Khi vui chơi làm việc
Khi nghỉ ngơi ăn uống

Cầu nguyện thật đơn giản
Khi bình minh ló dạng
Giê-su ơi con đây
Xin dâng Chúa một ngày

Cầu nguyện thật đơn giản
Khi chiều tàn đêm tới
Giê-su ơi con đây
Ngủ với con đêm này

Cầu nguyện thật đơn giản
Mỗi khi con làm việc
Giê-su ơi con đây
Con làm theo ý Chúa

Cầu nguyện thật đơn giản
Khi vui chơi lạc thú
Giê-su ơi con đây
Niềm vui dâng lên Chúa

Cầu nguyện thật đơn giản
Trên đường đời lữ thứ
Giê-su ơi con đây
Bình An cho con nhé

Cầu nguyện thật đơn giản
Khi tủi hờn sầu khổ
Giê-su ơi con đây
Chính Thầy đã chọn con

Hãy cầu nguyện đơn giản
Để bền tâm vững tin
Hãy cầu nguyện đơn giản
Chúa thấu suốt lòng người

Cầu nguyện thật đơn giản
Tuyên xưng Chúa Ba Ngôi
Cha - Con và Thánh Thần
Ở bất cứ nơi đâu

Cầu nguyện thật đơn giản
Nói với Mẹ yêu dấu
Con yêu Mẹ nhiều lắm
Mẹ cầu bầu cho con

Cầu nguyện chỉ thế này
Kinh lậy Cha Chúa dạy
Kinh kính mừng Mẹ trao
Đọc những khi rảnh rỗi
Đọc sáng mai chiều tàn
Đọc một kinh Chúa yêu

Con cầu nguyện với Mẹ
Nữ Vương gia đình con
Con cầu nguyện với Mẹ
Con yêu Mẹ suốt đời

Cầu nguyện chỉ thế thôi
Không dài dòng lầm bẩm
Kinh Mân Côi mỗi ngày
Mẹ chở che trọn đời

Kinh Mân Côi tuyệt vời
Làm hồn con vui sướng
Kinh Mân Côi tuyệt vời
Suốt đời con ngợi ca