Trang Độc Giả

 

Ở BÊN CON


Hư Vô

 

Ở bên con Chúa nhé

Cho con đi theo Ngài

Ở bên con Chúa nhé

Cho con luôn bình an

 

Ở bên con Chúa nhé

Bình minh đã bắt đầu

Ở bên con Chúa nhé

Con loan báo Tin Mừng

 

Ở bên con Chúa nhé

Như mẻ cá đầy thuyền

Ở bên con Chúa nhé

Con xin vâng theo Ngài

 

Ở bên con Chúa nhé

Tội đời con chất chồng

Ở bên con Chúa nhé

Đừng để con xa Ngài

 

Ở bên con Chúa nhé

Khi buồn vui cuộc đời

Ở bên con Chúa nhé

Niềm tin một Chúa thôi

 

Đời gian nan lữ thứ

Có Chúa trong cuộc đời

Thập giá dẫu khổ đau

Con vẫn luôn tươi cười

Lòng bình an thanh thản

Con có Chúa trong đời.

 

Tôi kể người nghe 

Hãy nghe tôi kể

Một chút về tôi

Một chút cuộc đời

Ân huệ Chúa ban

 

Mỗi sớm ban mai

Chim ca ríu rít

Lòng tôi thanh thản

Là ân huệ Chúa.

 

Khi tôi gian nan

Nỗi đau khốn khó

Ngày vụt qua mau

Là ân huệ Chúa.

 

Đến khi chiều về

Ngồi ngắm mây bay

Lòng thật mê say

Là ân huệ Chúa.

 

Khi sương đã rơi

Sao giăng ngập lối

Giấc ngủ hiền hòa

Là ân huệ Chúa.

 

Từng ngày từng ngày

Mưa giăng bão giật

Chúa bồng Chúa bế

Tôi qua bình an

 

Lặng nhìn cuộc đời

Thênh thang thênh thang

Không bàn tay Chúa

Nào tôi có gì.