Lạy Chúa Giêsu,
Khi làm người, Chúa đã nhận trái đất này làm quê hương,
và đã ban cho chúng con
như một quà tặng tuyệt vời.
Nếu rừng không còn xanh, suối không 
còn sạch,
và bầu trời vắng tiếng chim.
thì đó là lỗi của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đến làm người để tôn vinh phận người,
vậy mà thế giới vẫn có một tỷ người đói,
bao trẻ sơ sinh bị giết khi chưa mở mắt chào đời,
bao kẻ sống không ra người, nhân phẩm bị chà đạp.
Đó là lỗi của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đến đem bình an cho người Chúa thương,
vậy mà trái đất của chúng con 
chưa một ngày an bình.

Chiến tranh, khủng bố, hận thù ở khắp nơi.
Người ta cứ giết nhau
bằng những vũ khí tối tân hơn mãi.
Đó là lỗi của chúng con.

Chúa đã cứu độ thế giới bằng tình yêu khiêm hạ,
nhưng bất công,
ich kỷ và dối trá vẫn có mặt trên địa cầu.

Chúa đến đem ánh sáng,
nhưng bóng tối vẫn tràn lan.
Chúa đến đem tự do,
nhưng con người vẫn bị trói buộc.
Đó là lỗi của chúng con.

Vì lỗi của chúng con, chương trình cứu độ của 
Chúa bị chậm lại,
và giấc mơ của Chúa
sau hai ngàn năm vẫn chưa thành tựu.

Xin cho chúng con 
nghe được lời thì thầm gọi mời của Chúa
để yêu trái đất lạnh giá này hơn,
và xây dựng nó thành mái ấm cho mọi người.