Cuộc Sống Muôn Màu


Ngắm thành phố thấm đẫm ánh hoàng hôn vàng

 Theo NK    

Thành phố vừa rực rỡ, huy hoàng vừa trầm tĩnh, đẹp lãng mạn khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc mặt trời hắt lên những tia sáng cuối cùng rực rỡ phản chiếu trên những áng mây.

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

Ngắm thành phố

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà