Cuộc Sống Muôn Màu


Thiên nhiên rực rỡ trong tranh Peter Ellenshaw

 Theo Hải Lan

Hồ nước, sắc thắm của hoa, sắc xanh của lá... đẹp tươi sáng, sinh động trong tranh họa sĩ người Anh Peter Ellenshaw.

o8-1376904065.jpg

o9-1376904065.jpg

o12-1376904065.jpg

o10-1376904065.jpg

o7-1376904066.jpg

o6-1376904066.jpg

o5-1376904066.jpg

o3-1376904066.jpg

o1-1376904066.jpg

o13-1376904066.jpg

t29-1376904067.jpg

t30_1376903244.jpg

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà