Cuộc Sống Muôn Màu


Những tác phẩm sứ mềm mại, bay bổng

 Theo Hải Lan

Hình lá hoa, chim, cá... đẹp sống động, chân thực trên một số sản phẩm sứ đặc sắc của Trung Quốc, qua tổng hợp của Peopleart.

s1-1377166059.jpg

s2-1377166059.jpg

s3-1377166059.jpg

s4-1377166060.jpg

s7-1377166060.jpg

s10-1377166060.jpg

s12-1377166060.jpg

p4-1377166060.jpg

s17-1377166060.jpg

s19-1377166061.jpg

p3-1377166061.jpg

p1-1377166061.jpg

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà