Cuộc Sống Muôn Màu


Một mẫu mới của nghệ thuật: "Mèo sơn"

Theo ST

Những chú mèo được "làm đẹp" theo phong cách nghệ thuật "vẽ body painting – body art", được vẽ trực tiếp lên mèo thật với màu sắc đa dạng. Chính điều này làm cho các chú mèo có những bộ lông nổi bật, cá tính, ấn tượng với những hình vẽ độc đáo.

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

http://tinmung.net/

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà