Cuộc Sống Muôn Màu


Lễ hội điêu khắc cát ở Hamptons

Theo ST

Lễ hội điêu khắc cát ở Hamptons bắt đầu vào năm 2000. Nó được khởi xướng bởi một nhà điêu khắc địa phương Gregory Grady. Vào thời điểm đó, ông đã tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc cát trên bãi biển địa phương, độc quyền trên cơ sở tự nguyện.

Tại lễ hội này đã trở thành một sự kiện quốc tế. Năm nay, để tạo tác phẩm điêu khắc người ta sử dụng hơn 150 tấn cát. Cuộc thi có sự tham dự của mười bậc thầy đẳng cấp thế giới.

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

The Festival of Sand Sculptures in the Hamptons

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà