Cuộc Sống Muôn Màu


Gốm sứ nóng chảy

Theo ST

Nghệ sĩ Livia Marin tưởng tượng ra một sự sụp đổ hoàn toàn khác nhau cho bát sứ, ly tách và ấm trà trong loạt bài này của tác phẩm có tựa đề mẫu Nomad.

Không hiểu sao, mỗi phần có vẻ như tan chảy vào một bề mặt trong khi kỳ lạ giữ lại mẫu in hoa văn ban đầu của nó. 

 

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà