Cuộc Sống Muôn Màu


Đồ chơi đẹp mắt "bé tin hin" nhìn chỉ muốn ăn

Theo Suri Phan

Những món đồ chơi có kích thước chỉ bằng đồng xu hay dài như que diêm nhưng được làm giống các món ăn thật đến từng chi tiết.

Đồ chơi đẹp mắt 1

Đồ chơi đẹp mắt 2

Đồ chơi đẹp mắt 3

Đồ chơi đẹp mắt 4

Đồ chơi đẹp mắt 5

Đồ chơi đẹp mắt 6

Đồ chơi đẹp mắt 7

Đồ chơi đẹp mắt 8

Đồ chơi đẹp mắt 9

Đồ chơi đẹp mắt 10

Đồ chơi đẹp mắt 11

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà