Cuộc Sống Muôn Màu


Bóng đèn ma thuật

Theo ST

Nhiếp ảnh gia Adrian Limani là tác giả của một loạt các bức ảnh rất độc đáo dưới đây, anh ẩn toàn bộ thế giới trong một bóng đèn trông đẹp và lạ.

Adrian Limani sống và làm việc trong một thị trấn nhỏ của Serbia Presevo. Anh năm nay 21 tuổi là một nhiếp ảnh gia có triển vọng lớn trong tương lai.

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

Magical Light Bulbs By Adrian Limani

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà