Cuộc Sống Muôn Màu


Mùa đông lung linh xứ Bạch Dương

Diệu Linh

Mái nhà và rừng bạch dương trắng xóa, những khung cảnh tưởng chừng chỉ có truyện cổ tích. Nhiều cảnh vật của nước Nga bỗng trở nên lung linh tuyệt đẹp và thật sự sống động dưới những lớp băng bao phủ.

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=277856&Width=500

 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=277857&Width=500

 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=277858&Width=500

 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=277859&Width=500

 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=277860&Width=500

 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=277869&Width=500

 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=277870&Width=500

 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=277871&Width=500

 

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=277872&Width=500

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà