Cuộc Sống Muôn Màu


Thông điệp tình yêu

Sưu tầm

Dành cho nhng ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bn càng mun bt nó, nó càng bay xa.

Nhưng nếu bn đ nó bay đi, nó s tr li vào lúc bn không còn trông ch na.

Tình yêu mang đến nhiu nim vui nhưng nó thường mang li đau kh, tình yêu ch tuyt vi khi bn dành cho ai xng đáng lãnh nhn. Bn hãy dành thi gian đ chn cho mình người phù hp nht.

Dành cho nhng ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người tr nên hoàn ho nhưng giúp bn tìm mt người giúp bn tr thành người tt nht có th.

Dành cho nhng ai là dân chơi: Đng bao gi nói “Tôi yêu em” nếu bn không chc. Đng bao gi nói v cm xúc nếu bn không có. Đng bao gi chen vào mt cuc đi ch vi ý mun gây đau kh. Đng nhìn vào mt ai khi tt c nhng điu bn làm là gi di. Tht tàn nhn khi bn làm cho ai đó yêu nhưng bn không đón nhn tình yêu đó…

Dành cho nhng ai đã lp gia đình: Tình yêu không phi là nói: “Li ca em” mà là “Anh xin li”. Không phi “Anh đâu”, mà là “Em đây” Không phi “Anh có th làm gì”, mà “Em hiu” Không phi “Anh mun em là…”, mà “Cám ơn vì em là…”

Dành cho nhng ai đã đính hôn: Thước đo ca s hòa hp không phi là nhng năm tháng sng bên nhau nhưng là c hai đã sng vì nhau như thế nào.

Dành cho nhng ai tht tình: đau đn bao nhiêu lâu bn mun và đ cho nó dày xéo bn chng nào bn có th. Th thách không phi là sng sót sau cơn đau mà là bn đã hc t đó nhng gì.

Dành cho nhng ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh lit nhưng đng mù quáng, kiên đnh nhưng không c chp, s chia và đng gian trá, thông cm và đng đòi hi, biết kh đau nhưng đng gi ly ni bun.

Dành cho nhng ai thích chiếm hu: không gì đau kh bng nhìn người mình yêu hnh phúc bên người khác nhưng s còn đau kh hơn nếu thy người mình yêu bt hnh bên mình.

Dành cho nhng ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bn đau kh khi bn làm cho người khác đau kh. Nó càng làm bn đau kh khi do người khác gây ra. Nhưng s đau kh vô cùng nếu người bn yêu không biết bn nghĩ gì v h.

Dành cho nhng ai mun níu kéo: điu đáng bun trong cuc đi là khi bn gp mt người và yêu h, cui cùng bn nhn ra rng điu đó hoàn toàn vô nghĩa và bn phí thi gian cho mt người không xng đáng. Nếu h đã không xng đáng ngay bây gi thì h cũng s như vy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy đ h li và lên đường…

Dành cho tt c nhng người bn ca tôi: mong ước ca tôi là bn có mt tình yêu chân tht, mnh m, chín chn và không bao gi thay đi.

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà