Cuộc Sống Muôn Màu


Những hòn đảo kỳ dị trên thế giới

Văn Việt

Theo Chinanews

TPO - Có hòn đảo hình mặt người, hòn đảo khác lại mang hình lạc đà ...  Gió, nước biển và những hoạt động địa chất đã tạo nên những hòn đảo mang hình thù khác thường.

Hòn đảo mang hình đầu lâu tại Tierra del Fuego, Argentina 
Hòn đảo mang hình đầu lâu tại Tierra del Fuego, Argentina.

"Võ sĩ gục ngã" tại một vùng vịnh ở Ấn Độ Dương.

Đảo trăng sao tại Siberi

Đảo trăng sao tại Siberi.

Đảo

Đảo "Chuột túi" tại Canada.

Thụy Phật Sơn của Ấn Độ

Thụy Phật Sơn của Ấn Độ.

Chú mèo ngủ tại vùng Yugoslavia (bao gồm Slovenia, Macedonia, Croatia, Serbia and Montenegro v.v.)

Chú mèo ngủ tại vùng Yugoslavia (bao gồm Slovenia, Macedonia, Croatia, Serbia and Montenegro).

Núi lạc đà tại miền Bắc nước Đức

Núi lạc đà tại miền Bắc nước Đức.

Mỏm đá hình cá tại Nhật Bản

Mỏm đá hình cá tại Nhật Bản.

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà