Cuộc Sống Muôn Màu


Ngôn ngữ bằng tay của các nước

Sưu tầm

Hãy cùng khám phá những cách biểu hiện thái độ và cảm xúc bằng ngón tay.

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/1_8fb17.jpg

Ký hiệu này nghĩa là "Anh yêu em", áp dụng cho tất cả các nước trên thế giới.

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/2_4576c.jpg

Ký hiệu này nghĩa là “Tôi ghét bạn”, áp dụng cho tất cả các nước trên thế giới.

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/3_8c47e.jpg

Ký hiệu này ở Nhật Bản có nghĩa là “Uống rượu”, nhưng ở các nước khác lại nghĩa là... “WC” (đi vệ sinh).


http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/4_08d19.jpg

Ký hiệu này ở Pháp nghĩa là: “Tôi đã có người yêu rồi, đừng lại gần”.


http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/5_74230.jpg

Ký hiệu này ở Pháp nghĩa là khen ai đó: “Wow! Người đẹp”.


http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/6_1d879.jpg

Ký hiệu này ở một số nước châu Mỹ nghĩa là: “Đồ đáng ghét”.
Ở Autraslia nghĩa là “kỳ thị, ghét ai đó”.
Ở Ấn Độ nghĩa là “đã kết thúc".
Ở Hà Lan nghĩa là “bạn không đáng tin, hay nói dối”.
Ở Trung Quốc nghĩa là “chúc may mắn”.
Ở Mỹ, Mexico, Philippines và Malaysia nghĩa là “chúc mừng”.


http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/7_a76d8.jpg

Ký hiệu này ở Trung Quốc, Anh, Mỹ, Australia nghĩa là khen ai đó rất giỏi.
Ở Bắc Mỹ nghĩa là "thuận lợi".
Ở Hy Lạp nghĩa là "đủ rồi".
Ở Nigieri nghĩa là khen ai đó quá xuất sắc.
Ở Mỹ, Srilanka, Mexico, Hà Lan nghĩa là gặp nhiều may mắn.


http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/8_5d831.jpg

Ký hiệu này ở Mianma nghĩa là số 5, trong khi ở Trung Quốc là số 9.
Ở Mexico nghĩa là tiền hoặc tư vấn giá cả.
Ở Nhật Bản nghĩa là một câu nói hàm ý không tốt như “đồ điên, người xấu”.
Ở Hàn Quốc nghĩa là "sai rồi, bị lừa rồi".
Ở Indonesia nghĩa là “người xấu”.
Ở Singapore, Thái Lan, Malaysia nghĩa là “Chết đi!”.
Ở Srilanka nghĩa là “Tôi hiểu rồi”.

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/9_00a4d.jpg

Ký hiệu này ở Trung Quốc nghĩa là gọi một cách lịch sự: “Xin mời ngài qua đây”
Ở Mỹ và Canada nghĩa là một cách gọi bất lịch sự, dùng để gọi... động vật!

http://genk2.vcmedia.vn/xZ2YSccccccccccccFipQeu5Gki2YV/Image/2011/07/10_05c68.jpg
Ký hiệu này ở các nước Mỹ Latin nghĩa là “Chúc may mắn nhé bạn!”.

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà