Cuộc Sống Muôn Màu


Hoa Giọt Tuyết – Snowdrop

Sưu tầm

Snowdrop là tên tiếng Anh ca hoa Git Tuyết , lai hoa màu trng sa du dàng này được truyn thuyết cho là đã được sinh ra trong vườn Đa Đàng . Mt thiên thn , người đã an i Eva và s cn ci ca thiên đàng vào mùa đông, đã bt được 1 bông tuyết đang rơi, thi nh vào nó và bo nó hãy hóa thành mt bông hoa tươi tt mãi mãi. Ngày nay, hoa Git tuyết luôn là bông hoa đu tiên ca mùa Xuân và báo hiu cho chúng ta biết chng my chc mùa Đông s kết thúc. Điu này gii thích ti sao nó tương trưng cho “Nim hi vng -S an i”

 

snowdrop 46 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 47 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 53 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 54 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 55 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 56 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 57 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 59 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 60 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 61 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 63 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 64 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 65 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 66 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 67 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 69 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 70 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 71 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 72 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 74 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 75 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 76 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 80 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 83 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 84 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 85 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 88 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 89 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 91 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

snowdrop 92 Hoa Giọt Tuyết  Snowdrop

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà