Cuộc Sống Muôn Màu


Những tác phẩm ấn tượng từ… ống hút

Mai Anh
Theo wackyma

TPO – Chỉ với những chiếc ống hút rẻ tiền, các nghệ sĩ tạo ra những tác phẩm tuyệt vời đầy cảm hứng. Thậm chí, họ còn có thể tạo nên những vật có thể sử dụng trong gia đình.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà