Hạnh Các Thánh


Ngày 26 tháng 8

THÁNH ZÊPHIRINÔ GIÁO HOÀNG

Chúng ta biết rất ít về thân thế cũng như gia cảnh của thánh Giáo Hoàng Zêphirinô. Tuy nhiên căn cứ vào quý danh của ngài, chúng ta đoán ngài gốc Hy lạp, đã sinh trưởng tại Rôma và đã được giáo dục đầy đủ cả về tài lẫn đức. Thánh nhân lên ngôi Giáo Hoàng năm 198 kế vị Đức Victôrê.

Với những hoạt động trên ngôi Giáo Hoàng, thánh Zêphirinô đã làm trên huấn lệnh của Chúa truyền cho vị đại diện tiên khởi Phêrô: “Simon Phêrô, nếu con yêu mến Ta, hãy chăn dắt chiên mẹ chiên con của Ta” (Ga 21,15-17). Và lời Chúa phán qua miệng tiên tri Giêrêmia: “Con hãy nhân danh Ta mà giảng dạy và đặt con cai trị các dân tộc, các quốc gia để con nhổ tỉa, phá đổ, xây dựng và vun trồng” (Gr 1,9-10). Quả thế, mặc dù cai trị Hội Thánh không đầy mười năm, thánh nhân đã làm nhiều việc mở mang đức tin và Giáo hội.

Trước hết thánh nhân có công mở rộng công việc truyền giáo tại Rôma, như lập thêm nhiều giáo đường, nhiều giáo điểm tân tòng, huấn luyện và truyền chức nhiều tu sĩ, linh mục. Có thể nói, đời Giáo Hoàng của ngài là cửa ngõ cho thời thịnh đạt của Giáo hội. Trong thời hoạt động này, thánh nhân có ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống thánh Callistô, người kế vị sau này. Chính thánh nhân đã truyền chức phó tế cho thánh Callistô và giao cho cai quản các nghĩa trang thuộc giáo đoàn Rôma. Ngoài ra, theo Giáo chủ thư, thì ngày ấy chưa có những ngôi đại vương cung thánh đường đồ sộ và rộng rãi như ngày nay. Các giáo hữu thường chỉ tụ họp tại toà Giám mục, nơi các tư gia, hay trong các nhà thờ nhỏ bé gần nghĩa trang và hầm mộ kính các thánh tử đạo. Ban đầu tại các nhà thờ này chưa có linh mục. Mỗi tuần một hay hai linh mục được phái đến làm lễ, rồi sau đó lại trở về toà giám mục. Vì thế, để có sự hợp nhất trong một của lễ, thánh Giáo Hoàng Zêphirinô cho lập nghi thức “Hiệp của lễ” (Fermentum), trong đó các thầy phó tế lãnh nhận một phần của lễ Đức Giám mục đã dâng, đem đến cho các linh mục, và những vị này bỏ vào chén thánh trước khi đọc kinh Agnus Dei. Nghi thức này biểu lộ sự duy nhất của thánh lễ tại toà Giám mục và tại các nhà thờ họ. Nhờ đó các linh mục được cộng tác chặt chẽ vào lễ của Giám mục. Các ngài nhận của lễ từ Giám mục và trao cho giáo dân.

Nhưng công việc chính yếu và quan trọng hơn cả là suốt đời ngài phải chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ kho tàng đức tin. Sách Hippôlitô kể, vừa lên ngôi Giáo Hoàng, thánh Zêphirinô đã phải đương đầu với bè rối Sabellio. Ông này chủ trương Ba Ngôi Thiên Chúa tách biệt hẳn nhau hoàn toàn; Ba Ngôi không cùng bản tính và không phải là Một Thiên Chúa nhưng là ba Thiên Chúa.

Ngoài ra, thánh Zêphirinô còn phải chống đối với nhiều bè rối khác nữa, nhất là tại các giáo đoàn Đông phương. Rồi tiếp đó lại có cuộc bách hại của Hoàng đế Septimô Sêvêrô đã làm cho thánh nhân vô cùng đau khổ trước cảnh đoàn chiên bị đe dọa, bách hại và tàn sát. Nhưng càng vất vả với sứ mệnh, vất vả với đoàn chiên, thánh Zêphirinô càng thêm tin vào Chúa. Ngài tin lời Chúa nói với Phêrô là nói với mình: “Con là đá, trên đá này Ta xây Giáo hội Ta, lực lượng hỏa ngục không lấn át được…” Vì thế thánh nhân say sưa với sứ mệnh và thực hành lời thánh Phêrô mà Giáo hội đọc trong lễ hôm nay: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa giao phó cho anh em, anh em đừng làm vì ép tình, nhưng làm với lương tâm, như ý Chúa, không phải vì tư lợi, nhưng vì lòng nhiệt thành, không làm như người cai trị, nhưng là gương mẫu của đoàn chiên” (1 Pr 5,3-4).

Thánh Zêphirinô tạ thế năm 217, truyền ngôi lại cho thánh Callistô, một trong những Giáo Hoàng nổi tiếng của thế kỷ thứ ba. Theo Giáo chủ thư, xác thánh nhân được mai táng tại một nhà thờ ở một nghĩa trang riêng trên đường Apia ngày 26 tháng 8 năm 217.

Nguyện xin thánh Zêphirinô giúp chúng con biết theo gương ngài, mở miệng cao rao lòng từ ái Chúa, luôn vững vàng tin theo Giáo hội và bền tâm chịu khổ vì chân lý muôn đời.