Hạnh Các Thánh


Ngày 6 tháng 8

CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG

Thấy các môn đệ đã tin nhận Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu loan báo cho các ông biết; rồi đây Người sẽ vâng lệnh Chúa Cha, lên Giêrusalem để chịu nạn, chịu chết chuộc tội loài người, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại. Thánh Phêrô vì nhiệt tình với Thầy, nên ngăn cản Người. Như thế chứng tỏ các ông chưa nhận thức đúng sứ mạng cứu thế của Người; các ông cứ mơ tưởng Người đến giải phóng khỏi nô lệ đế quốc Rôma, giúp họ chiến thắng các dân tộc láng giềng, làm bá chủ thiên hạ; để rồi các ông được vinh thân phì gia, ăn trên ngồi trước mọi người. Thế nên sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi Tabôrê, và biến hình sáng láng trước mặt các ông, cho các ông thấy tận mắt vinh quang của Người để củng cố niềm tin cho các ông. Người dạy các ông biết: Người biến hình sáng láng thế nào thì Người cũng sẽ sống lại vinh hiển như thế, sau khi Người chịu nạn, chịu chết trên khổ giá. Người phải trải qua cái chết đau khổ, mới được sống lại vinh hiển; Người phải chịu đóng đinh treo trên khổ giá để đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại; và ơn cứu rỗi không phải để giải phóng con người khỏi nô lệ phần xác, mà khỏi nô lệ phần hồn, khỏi tội lỗi chết chóc khốn khổ.

Cả ba thánh sử Matthêu, Mátcô và Luca đều thuật lại biến cố hiển dung này. Chúng ta hãy nghe thánh Mátthêu kể lại:

“Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng:

- Lạy Thầy, chúng con ở đây hay quá! Nếu Thầy muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều. Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái.

Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng:

-  Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng lời Người!…” (Mt 17, 1-5).

Trong biến cố này, có Chúa Ba Ngôi hiện diện: Chúa Cha chứng thực Chúa Giêsu là Con; Chúa Con biến hình sáng láng; Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình đám mây, tấn phong Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Như thế không còn nghi ngờ gì được nữa, mà phải tin thật Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa làm người, để chịu chết và sống lại chuộc tội loài người.

Đức cha Anathasiô, Giám mục Sinai, đã quảng diễn biến cố biến dạng này như sau:

“Chúa Giêsu đã tỏ mầu nhiệm này cho các môn đệ trên núi Tabôrê… Chúng ta hãy chạy đến đó, lòng phấn khởi và hân hoan, hãy vào trong mây như Môsê và Êlia, hay như Giacôbê và Gioan. Như Phêrô, ta hãy ngây ngất trước cảnh Chúa hiện ra, hãy biến hình nhờ cuộc biến hình tuyệt vời của Chúa, hãy thoát tục và rời bỏ mặt đất này; hãy bỏ xác thịt, hãy rời tạo vật và quay về với Tạo Hóa, Đấng mà Phêrô đã thưa trong lúc ngây ngất: Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt quá!…”

Đúng lắm, thưa thánh Phêrô, chúng ta ở đây với Chúa Giêsu và ở mãi thì tốt quá. Quả vậy, còn gì hạnh phúc, cao cả và quý giá bằng việc được ở cùng Chúa, được nên giống như Người, được ở trong ánh sáng?