Hạnh Các Thánh


Ngày 30 tháng 7

THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN, GIÁM MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH
(+ 450)

Thánh Phêrô có biệt danh là Chrysôlôgô (Kim ngôn) bởi tài hùng biện đặc biệt của Ngài. Ngài sinh vào khoảng năm 405, tại miền Imola, nước Ý. Đức Giám mục giáo phận Imola là Cornêliô phong chức phó tế cho ngài. Dưới sự hướng dẫn của Đức giám mục, ngài thực hiện được những bước tiến lạ lùng trên con đường trọn lạnh và đã ôm ấp một cuộc sống âm thầm như trong tu viện.

Năm 430, Đức Tổng Giám mục Gioan của giáo phận Ravenna từ trần. Trong khi tìm vị chủ chăm mới, hàng giáo sĩ và giáo dân đã xin Đức giám mục Imola nhập đoàn với họ để đi Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng. Đức giám mục Cornêliô dẫn thầy phó tế Phêrô đi theo. Đức Giáo Hoàng Sixtô III coi Phêrô như người được tiền định để làm giám mục Ravenna. Ngài liền đặt Phêrô làm giám mục Ravenna, kế vị đức giám mục Gioan năm 433. Các đại biểu của giáo phận này lúc đầu tỏ ý bất bình, nhưng rồi đã đổi thái độ khi Đức Giáo Hoàng Sixtô III cho biết thị kiến của mình.

Vâng theo ý Chúa, Phêrô thụ phong Giám mục và trở về Ravenna. Trong bầu khí tiếp đón nồng nhiệt, ngài nói:

Tôi đến với anh chị em như một y sĩ đến chữa trị, như một mục tử để dẫn dắt, như một người mẹ để dưỡng nuôi, như một người cha để bảo vệ và chăm sóc phần rỗi đời đời của anh chị em. Vậy anh chị em hãy mau mắn vâng phục cách thích đáng đối với tác vụ rất thánh của tôi.

Ngài đầy nhiệt thành bứng rễ các việc thờ ngẫu tượng còn rơi rớt lại, cũng như lên án sự giả tạo của giáo dân. Trong một cuộc lễ vào đầu năm, ngài đã phá những cuộc diễn hành đáng tội trên đường phố.

- Ai muốn vui chơi với ma quỷ thì không thể vui hưởng Chúa Kitô.

Ngài đã nhiệt tâm rao giảng. Ngày nay chúng ta còn giữ lại được khoảng 180 bài giảng của ngài. Lời lẽ đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết. Người ta không thể quên được những lời như:

-          Nằm trong thói hư tính xấu, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ thực sự đứng thẳng khi biết chỗi dậy để tiến tới bằng các việc lành.

-          Ai biết tìm kiếm trong đức tin, sẽ thấy ngay rằng Thiên Chúa là Cha đang ở đó, vì họ.

-          Mọi sự dữ cha mẹ làm cho con cái, Thiên Chúa là Cha hết mọi người sẽ trả lại cho họ.

-          Các tiền nhân sống cho chúng ta. Chúng ta sống cho thế hệ mai sau. Không ai sống cho mình cả.

-          Người ta cũng còn nhớ lời ngài kêu gọi sống bác ái.

-          Biết nói sao về niềm tin lễ Giáng Sinh, nếu người nghèo than khóc tù nhân rên siết, dân tị nạn than thở, người lưu đầy thổn thức, người Do thái mừng lễ bằng thuế thập phân, còn người Kitô hữu nghĩ sao khi họ không mừng bằng một phần trăm của cải? Tôi đau buồn, phải, tôi đau buồn vì các đạo sĩ trải vàng trên nôi Chúa Kitô trong khi các kitô hữu để cho thân thể Chúa Kitô trống trải, khi mà những người nghèo bị đói khổ vả đám đông tù nhân phải than khóc. Đừng nói rằng tôi không có gì. Thiên Chúa muốn xin cái anh chị em có, chứ không phải cái anh chị em không có, khi mà Ngài thương nhận hai đồng tiền của bà góa. Hãy tận tâm với Đấng Tạo Thành, thì thụ tạo cũng sẽ tận tâm với anh chị em.

Thánh Phêrô Chrysôlôgô đã trở thành danh tiếng , đến nỗi Đức Giáo Hoàng Lêô I đã trao cho ngài đọc tại Công đồng Chalceđôonia một luận án chống lại lạc thuyết của Eutychès. Ngài cũng còn viết một bức thư cho kẻ lạc giáo này để khuyên ông ta vâng phục Giáo hội.

Sau cùng, sau khi cai quản giáo phận Ravenna trong 18 năm, thánh giám mục biết rằng mình sắp tới hồi kết thúc các nỗ lực. Ngài muốn lui về Imola để dọn mình chết. Ngày 3 tháng 12 năm 450 ngài đã từ trần và năm 1729 được đặt làm Tiến sĩ Hội Thánh.