Hạnh Các Thánh


Ngày 21 tháng 7

THÁNH LÔRENSÔ BRINĐISIÔ, LINH MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Thánh Lôrensô sinh tại Brinđisiô, miền nam nước Ý, năm 1559, trong một gia đình đạo đức sốt sắng, nhờ đó thánh nhân sớm tiến tới trên đường nhân đức.

Lớn lên, thánh nhân dâng mình cho Chúa. Ngài vào dòng thánh Phanxicô ở Vêrôna ngày 18 tháng 2 năm 1575. Được bề trên gởi học ở Pađôva, với trí thông minh và chuyên cần, ngài học biết nhiều thứ tiếng và thông suốt nhiều khoa học thánh. Chính nhờ tài học cao hiểu rộng đó mà sau này ngài giúp ích rất nhiều cho Hội Thánh, nhất là đương đầu với lạc giáo thệ phản.

Năm 1582, thánh nhân được thụ phong linh mục. Từ đó ngài đi rao giảng Chúa trong cả nước Ý và nhiều nước khác ở Âu châu.

Ngài nói: “Việc rao giảng Lời Chúa thì cần cho đời sống thần thiêng như việc gieo giống thì cần cho đời sống thân xác vậy…”

“Thế nên rao giảng là một nhiệm vụ tông đồ, nhiệm vụ thiên thần, nhiệm vụ kitô hữu, nhiệm vụ thần thánh. Lời Chúa đầy mọi sự tốt lành vì giống như một thứ kho tàng đầy mọi thứ của cải. Bởi vì từ Lời Chúa mà có đức tin, đức cậy, đức mến, mọi nhân đức khác, mọi ơn Thánh Thần, mọi mối phúc Tin mừng, mọi việc lành, mọi công nghiệp ở đời này, mọi vinh quang thiên đường: Anh em hãy nhận lấy Lời đã gieo trong lòng, Lời có sức cứu được linh hồn anh em.

“Quả thật, Lời Chúa là ánh sáng soi cho trí tuệ, là lửa cho ý chí để loài người có thể nhận biết và yêu mến Chúa. Và đối với con người nội tâm sống bằng Thần Khí Chúa nhờ ân sủng, thì đó là bánh và nước: bánh ngọt hơn mật và bọng ong, nước tốt hơn sữa và rượu; còn đối với linh hồn thiêng liêng thì đó là kho tàng các công nghiệp, nên gọi là vàng và đá vô cùng quý giá; đối với tâm hồn cố chấp trong thói hư, thì đó là cái búa; và đối với xác thịt thế gian và ma quỷ thì Lời Chúa là gươm tiêu diệt mọi tội lỗi”

Năm 1598, thánh nhân được phái sang nước Đức thành lập nhiều tu viện. Trong thời gian quân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các nước công giáo vùng này, ngài cùng với đạo binh Thánh giá chống lại họ và chiến thắng vào năm 1601. Đặc biệt ngài rao giảng kêu gọi nhiều người theo bè rối Lutherô quay về với chân lý.

Vì nhiệt thành bênh vực đạo Chúa và tài trí thông minh sáng suốt, thánh nhân được bầu làm Bề trên Tổng quyền của dòng năm 1602. Ngài luôn nêu gương sống khắc khổ, cầu nguyện, hy sinh cho các tu sĩ, đồng thời chăm lo hướng dẫn họ đàng trọn lành. Ngài còn dành thời giờ viết nhiều sách tu đức, biện giáo, chú giải Thánh Kinh.

Thánh nhân qua đời ngày 27 tháng 7 năm 1619 tại Lisbôa. Năm 1881, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII tuyên phong ngài lên bậc Hiển Thánh và năm 1959, Đức Thánh Cha Gioan XXIII đặt ngài làm Tiến sĩ Hội Thánh.