Hạnh Các Thánh


Ngày 20 tháng 7

THÁNH ABĐÔNIÔ, SENENIÔ VÀ JULITTA TỬ ĐẠO
(+270)

Thánh Abđôniô và Seneniô sinh tại Ba tư, thuộc dòng dõi quý tộc. Các ngài ra đời và sinh sống giữa lúc Hoàng đế Đêciô ban hành sắc lệnh cấm đạo rất gắt gao.

Người ta kể rằng, vì biết rõ Abđôniô và Seneniô là người công giáo, Hoàng đế truyền bắt giam các ngài trong tù với một số người Ba tư khác.

Sau khi đã tra tấn hết sức dã man, Hoàng đế truyền dựng một đền thờ ngẫu thần, rồi truyền hai thánh Abđôniô và Seneniô phải tế thần, nếu không sẽ bị tước hết chức quyền, tài sản và cả mạng sống nữa. Nhưng các thánh đồng thanh tuyên bố chỉ nhận biết và tôn thờ mình Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa chân thật và độc nhất.

Hoàng đế dọa sẽ cho muông thú cắn xé. Hôm sau lý hình dẫn các thánh ra pháp trường, bắt các ngài phải quỳ lạy tượng thần Mặt trời, các ngài đều khảng khái cự tuyệt. Hơn thế, để phản đối, các ngài còn nhổ vào mặt tượng thần. Quá căm giận, Hoàng đế truyền lấy giây đầu buộc chì đánh các ngài. Sau đó họ thả hai con sư tử và bốn con gấu ra để chúng cắn xé các ngài. Nhưng đoàn thú dữ chạy cả tới, quỳ dưới chân hai thánh Tử đạo như muốn xin các ngài ban phép lành cho chúng.

Cho đó chỉ là trò quỷ thuật, Hoàng đế truyền chém đầu các ngài rồi băm ra từng mảnh. Thầy phó phụ tế Quirinô kín đáo thu lượm xác các thánh đưa về an táng tại nhà thầy.

Giáo hội mừng lễ hai thánh ngày 30 tháng 7 tức là ngày các ngài được phúc Tử đạo.